გურულები
გურული
მამაკაცის გურული სამოსი

გურულებიქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი.

ძირითადად ცხოვრობენ გურიაში. საუბრობენ ქართული ენის გურულ დიალექტზე. გურულები მართლმადიდებლები არიან, საქართველოს სხვა კუთხეების მცხოვრებთაგან განსხვავდებიან ყოფისა და კულტურის ზოგიერთი თავისებურებებით. ამჟამად საქართველოში მცხოვრები დაახლოებით 3.600.000 ქართველიდან დაახლოებით 300.000 ქართველი, გურული ეთნოგრაფიული ჯგუფის წარმომადგენელია. გურულებს იხსენიებს თამარ მეფის ისტორიკოსი მეფის ერთ-ერთი დარბაზობის აღწერის დროს.

ვახუშტი ბატონიშვილი გურულებს ასე ახასიათებს:

ვიკიციტატა
„... გურული სადგომად იშენებს ფიცრის სახლს, ანუ ოდას... ტანისამოსად გურული იცვამს ჩოხასა და თავზე იხვევს ყაბალახსა; ჩოხის მაგივრად კიდევ ხმარობენ გურიაში მოკლე კოხტა გადასაცმელს წელამდე, რომელიც ძლიერ ჰშვენის გურულებს... გურული კაცი მეტად ჩქარია ლაპარაკში, მოძრაობაში, საქმეში, უყვარს პირდაპირობა და სძულს პირმოთნეობა, სწრაფად მოსდის გული, მაგრამ ჩქარავე მშვიდდება. სიმარჯვე და გულადობა გურულისა ნაქებია. გურულები ნიჭიერნი, მარდნი და მარჯვენი არიან ყველაფერში და განათლებასაც ძლიერ მისდევენ “
ვიკიციტატა
„... ხოლო კაცნი და ქალნი მგზავსნი იმერთა ზნითა, ქცევითა, სარწმუნოებითა, რჯულითა. სამწყსონი აფხაზეთის კათალიკოზისანი, შემოსილნი ეგრათვე და შუენიერებითაცა, არამედ უმეტეს კეკელანი და რბილნი, ენა-ტკბილმოუბარენი, უმეტეს წიგნის სიტყვით (მესხთაებრ), არამედ ქართულისავე ენისანი და არა სხჳსა. ბრძოლასა შინა შემმართებელნი და იმერთა თანა ვერ შემდარენი, უქურდალნი, უავაზაკონი; ვითარცა ოდიშარნი, სტუმრის მოყუარენი და კეთილად შემწყნარენი, კეთილ-მგალობელ-მწიგნობარნი, მშჳიდნი, არამედ მყის გულმწყრალნი[1].“

ანთროპოლოგიურად გურულები დასავლეთ ქართული, შავი ზღვისპირა ტიპის სახეებითა და აღნაგობით გამოირჩევიან. გურულების დიდ ნაწილს ღია ფერის თვალები და ღია ფერის თმა აქვს (ქერადან წაბლისფრამდე). საშუალოზე მაღალი სიმაღლე და სწორნაკვთოვანი აღნაგობა. ცხვირი სწორი, ტუჩები შედარებით სქელი, სახე მოგრძო.

ცნობილი გურულებირედაქტირება

აგრონომებირედაქტირება

ენათმეცნიერებირედაქტირება

ისტორიკოსებირედაქტირება

მეცნიერებირედაქტირება

მეწარმეებირედაქტირება

მსახიობები, რეჟისორებირედაქტირება

მუსიკოსები, მომღერლებირედაქტირება

მწერლები, პოეტებირედაქტირება

მხატვრებირედაქტირება

პირველი რესპუბლიკის მოღვაწეებირედაქტირება

პოლიტიკოსებირედაქტირება

რევოლუციონერებირედაქტირება

საეკლესიო მოღვაწეებირედაქტირება

საზოგადო მოღვაწეებირედაქტირება

სამხედრო მოღვაწეებირედაქტირება

სპორტსმენებირედაქტირება

ფილოლოგებირედაქტირება

ფილოსოფოსებირედაქტირება

ფირალებირედაქტირება

ცნობილი გვარებირედაქტირება

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება

სქოლიორედაქტირება

  1. ქართლის ცხოვრება. ტომი IV. ბატონიშვილი ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. გვ. 793. სახელმწიფო გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო.“ თბილისი 1973.
  გურიის პორტალი – დაათვალიერეთ ვიკიპედიის სხვა სტატიები გურიის შესახებ.