გურიის     პორტალი


გურია საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეა. ისტორიულად იგი შემოსაზღვრული იყო ჩრდილოეთით რიონით, სამხრეთით - ჭოროხით. აღმოსავლეთით ჭოროხ-აჭარისწყლის შესართავიდან მესხეთის ქედის გაყოლებით აჭარას ესაზღვრებოდა. იგი სამ რეგიონად იყოფოდა: ზემო გურია (ტერიტორია მდინარეებს რიონსა და სუფსას შორის), ქვემო გურია (მხარე ჭოროხსა და ჩოლოქს შორის) და შუა გურია (ტერიტორია ჩოლოქსა და სუფსას შორის).

(...სრულად წაკითხვა)
რედაქტირება რჩეული სტატია

ოზურგეთი - ქალაქი საქართველოში, გურიის მხარის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი. ქალაქად გამოცხადდა 1846 წელს...

(სრულად წაკითხვა)
რედაქტირება რჩეული გამოსახულება
რედაქტირება ბიოგრაფიები
რედაქტირება კატეგორიები


რედაქტირება იცოდით, რომ…
რედაქტირება რჩეული ციტატები

ვახუშტი ბატონიშვილი:

ვიკიციტატა
„... აქ ერთვის რიონს მცირე მდინარე და ამ ფოთის აღმოსავლეთით, რიონის კიდესა ზედა არს ლანჩქუთი. ამ ლანჩქუთს სამხრით წამოვალს მთა საჯავახოს მთიდამ დასავლეთად...“
რედაქტირება როგორ შემიძლია დავეხმარო