საქართველოს მონარქების მეუღლეების სია

(გადამისამართდა გვერდიდან საქართველოს დედოფლების სია)

საქართველოს მონარქების მეუღლეების სიაში წარმოდგენილია იმ ადამიანთა სია, რომლებიც დაქორწინებულნი იყვნენ საქართველოს მონარქებზე. აქ წარმოდგენილია როგორც ერთიანი საქართველოს, ისე მანამდე არსებული და მისი დაშლის შემდეგ წარმოშობილი ქართული სამეფოების მონარქთა მეუღლეების სია. აღსანიშნავია, რომ ამ კონსორტთა შორის მხოლოდ სამი იყო მამაკაცი, ხოლო ქალი კონსორტების უმეტესობა ეროვნებით ქართველი იყო. სხვადასხვა პერიოდში ისინი ფლობდნენ იბერიის, საქართველოს, აფხაზეთის, კახეთის, სომხეთის, ქართლის, იმერეთისა და ქართლ-კახეთის დედოფლის წოდებას და იწოდებოდნენ, როგორც „დედოფალთ დედოფალი“. საქართველოს უკანასკნელ დედოფლად ქართლ-კახეთის მეფე გიორგი XII-ის მეუღლე, მარიამ ციციშვილი მიიჩნევა, თუმცა ისტორიაში უკანასკნელი ქართული სამეფოს დედოფალი იყო იმერეთის მეფე სოლომონ II-ის ცოლი, მარიამ დადიანი, რომელიც 1810 წლამდე ინარჩუნებდა წოდებას. რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ ეს წოდებები გაუქმდა.

იბერიის დედოფლები რედაქტირება

სახელი მამა&დინასტია დაიბადა იქორწინა მმართ.

დასაწყისი

მმართ.

დასასრული

გარდაიცვალა მეუღლე
დურძუკი ქალი - - - - ძვ.წ. 234

ქმრის გარდაცვალება

- ფარნავაზ I
სპარსელი ქალი - ბარდა - - ძვ.წ. 159

ქმრის გარდაცვალება

- საურმაგ I
სამეფო პრინცესა საურმაგ I,

იბერიის მეფე

(ფარნავაზიანები)

- - - ძვ.წ. 109

ქმრის გარდაცვალება

- მირიან I
სამეფო პრინცესა მირიან I,

იბერიის მეფე

(ფარნავაზიანები)

- - - ძვ.წ. 78

ქმრის გარდაცვალება

- არშაკ I
პართიელი ქალი - - - - ძვ.წ. 30

ქმრის გარდაცვალება

- ფარნავაზ II
ძვ.წ. 30 ძვ.წ. 20

ქმრის გარდაცვალება

- მირიან II
სომეხი პრინცესა ტიგრან IV,

სომხეთის მეფე

(არტაშესიანები)

- - - ახ.წ. 58

ქმრის გარდაცვალება

- ფარსმან I
ღადანა ვოლოგეზ III,

პართიის მეფე

(არშაკიდები)

- - - 132

ქმრის გარდაცვალება

- ფარსმან II
დრაკონტისი ვოლოგეზი ? - - - 189

ქმრის გარდაცვალება

- ამაზასპ II
საფელია

ბერძენი პრინცესა

- - - - 216

ქმრის გარდაცვალება

- რევ I
აბეშურა ასფაგურ I,

იბერიის მეფე

(ფარნავაზიანები)

- - - 292 მირიან III
ნანა ტიბერიუს იულიუსი,

ბოსფორის მეფე

(თეოთორესები)

- - - 361

ქმრის გარდაცვალება

-
სალომე უჯარმელი თრდატ III,

სომხეთის მეფე

(არშაკიდები)

- - - - - რევ II
სამეფო პრინცესა თრდატი,

იბერიის მეფე

(ხოსროვიანები)

- - - 394

ქმრის გარდაცვალება

- ასფაგურ III
მარია

ბერძენი პრინცესა

და რომის იმპერატორ

იოვიანის ნათესავი

- - - - 435

ქმრის გარდაცვალება

- არჩილ I
საგდუხტი ბარაზბოდი,

გარდმანის მთავარი

(მიჰრანიდები)

- - - 447

ქმრის გარდაცვალება

- მირდატ V
ბალენდუხტი ჰორმიზდ III,

სასანიანთა იმპერიის

შაჰანშაჰი

(სასანიანები)

- - - - - ვახტანგ I
ელენე

რომაელი ქალი

- - - - 522

ქმრის გარდაცვალება

-

ქართლის ერისმთავართა მეუღლეები რედაქტირება

სახელი მამა&დინასტია დაიბადა იქორწინა მმართ.

დასაწყისი

მმართ.

დასასრული

გარდაიცვალა მეუღლე
სომეხი პრინცესა მამა უცნობია

(ყამსარაყანები)

- - - 684

ქმრის გარდაცვალება

- ადარნასე II
ქართველი

დიდგვაროვანი

- - - - 760

ქმრის გარდაცვალება

- ადარნასე III
სამეფო პრინცესა გუარამ III,

ქართლის

ერისმთავარი

(გუარამიდები)

- - - 786

ქმრის გარდაცვალება

- არჩილი
ლატავრი ადარნასე I,

ტაო-კლარჯეთის

მეფე

(ბაგრატიონები)

- 790 807

ქმრის გარდაცვალება

- ჯუანშერი
სომეხი პრინცესა სმბატ VIII,

სომხეთის მეფე

(ბაგრატუნები)

- - - 876

ქმრის გარდაცვალება

- ბაგრატ I
გურანდუხტი გიორგი II,

აფხაზეთის მეფე

(ანჩაბაძეები)

- - - 1008

ქმრის გარდაცვალება

- გურგენი

ერთიანი საქართველოს კონსორტები რედაქტირება

სახელი მამა დაიბადა იქორწინა მმართ.

დასაწყისი

მმართ.

დასასრული

გარდაიცვალა მეუღლე
მართა - - - 1008

საქართველოს

გაერთიანება

7 მაისი, 1014

ქმრის გარდაცვალება

- ბაგრატ III
მარიამ

ვასპურაკანელი

სენექერიმ ჰოვანესი,

ვასპურაკანის მეფე

(არწრუნები)

- 1018-მდე 7 მაისი, 1014 -

განქორწინება

1072-1103 გიორგი I
ალდე ალანელი ალანთა მეფე - ქმრის პირველ ცოლთან

განქორწინების შემდეგ

16 აგვისტო, 1027

ქმრის გარდაცვალება

1042-ის შემდეგ
ელენე

არგიროპაულანია

ბასილ არგიროსი

(არგიროსები)

- 1033 1034 ბაგრატ IV
ბორენა ალანელი ალანთა მეფე - 1034-1040 24 ნოემბერი, 1072

ქმრის გარდაცვალება

1072-ის შემდეგ
ელენე - - - 24 ნოემბერი, 1072 1089

ქმრის გადადგომა

- გიორგი II
რუსუდან

ბაგრატუნი (?)

კვირიკე II,

ტაშირ-ძორაგეტის

მეფე

(ბაგრატუნები)

- - 1089 1107

განქორწინება

- დავით IV
გურანდუხტი ათრაქა,

ყივჩაღთა ხანი

- 1107 24 იანვარი, 1125

ქმრის გარდაცვალება

-
დემეტრე I-ის ცოლის ვინაობა უცნობია, თუმცა მას ცოლისაგან რამდენიმე შვილი ჰყავდა.
ბურდუხან

ალანელი

ხუდანი,

ალანთა მეფე

- 1155 1156 1184-მდე გიორგი III
იური

ბოგოლიუბსკი

ანდრია I,

ვლადიმირ-

სუზდალის მთავარი

(ბოგოლიუბსკები)

1160 1185 1187

განქორწინება

1191-ის შემდეგ თამარი
დავით სოსლანი ჯადარონი,

ალანთა მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1189 1207
ღიას ად-დინი მუჰამედ მუღის ად-

დინ თუღრილ შაჰი,

ერზრუმის ამირა

(სელჩუკები)

1206 1223 1226 რუსუდანი
თამარ

ამანელისძე

მამა უცნობია

(ამანელისძენი)

- - 1245 1254-მდე დავით VI
თეოდორა დუკაინა

პალეოლოგინა

მიხეილ VIII,

ბიზანტიის

იმპერატორი

(პალეოლოგოსები)

- 1254 1259

იმერეთის დედოფალი

გახდა

-
ჯიგდა-ხათუნი რუმის სულთანი

(სელჩუკები)

- 1247 1252 დავით VII
გვანცა კახაბერისძე კახაბერ IV,

რაჭისა და თაკვერის

ერისთავი

(კახაბერისძენი)

- 1252 1262
ესუქანი ჩორმაღანი,

მონღოლთა დიდი

ნოინი

- 1268 1269
თეოდორა მეგალე

კომნენა

მანუელ I,

ტრაპიზონის

იმპერატორი

(კომნენოსები)

- 1272/1277 1280-ის შემდეგ დემეტრე II
სოლღარი მონღოლთა ნოინი

(ბორჯიგინები)

- 1278 12 მარტი, 1289

ქმრის გარდაცვალება

-
ნათელა ჯაყელი ბექა I, სამცხის

ათაბაგი

(ჯაყელები)

- 1280 -
ოლჯათი აბაღა-ხანი,

ილხანთა ყაენი

(ჰულაგუიანები)

- - 1289 1292

ქმრის გარდაცვალება

1302-მდე ვახტანგ II
1292 1302-მდე დავით VIII
უცნობია ამადა სურამელი

(სურამელები)

- 1302 1311

ქმრის გარდაცვალება

-
რიფსიმე - - - 1302 1308

ქმრის გარდაცვალება

- ვახტანგ III
გიორგი V-ის ცოლის ვინაობა უცნობია. ქართლის ცხოვრების მიხედვით, გიორგი დაქორწინებული იყო „ბერძენი იმპერატორის, მიხეილ კომნენოსის“

ქალიშვილზე, თუმცა ამ დროის ბიზანტიას პალეოლოგოსები მართავდნენ, და არა კომნენოსები. ამავდროულად, არც ბიზანტიის იმპერატორ

მიხეილ IX-ისა და არც მისი ცოლის, დედოფალ რიტა სომეხის ისტორიულ წყაროებში არ ფიქსირდება კავშირი საქართველოს სამეფო ოჯახთან.

იმპერატორ მიხეილს არც უკანონო ქალიშვილები ჰყოლია. ამის გამო, ხშირად მოიაზრება, რომ იგი შესაძლოა დაქორწინებული ყოფილიყო

ტრაპიზონის იმპერატორ მიხეილ კომნენოსისა და და დედოფალ აკროპოლიტისას ასულზე, თუმცა მათ მხოლოდ ერთი შვილი ჰყავდათ: იმპერატორი

იოანე III, რომლის დების არსებობაც ისტორიულად არ დასტურდება, ამ ყველაფრის გამო კი გიორგი ბრწყინვალის ცოლის ვინაობა უცნობი რჩება.

სინდუხტარ

ჯაყელი

ყვარყვარე II,

სამცხის ათაბაგი

(ჯაყელები)

- - 1346 1360

ქმრის გარდაცვალება

- დავით IX
ელენე კომნენა ბასილი,

ტრაპიზონის

იმპერატორი

(კომნენოსები)

- - 1360 1366 ბაგრატ V
ანა მეგალე კომნენა ალექსი III,

ტრაპიზონის

იმპერატორი

(კომნენოსები)

6 აპრილი,

1357

ივნისი, 1367 1393

ქმრის გარდაცვალება

1406-ის შემდეგ
ნესტან-დარეჯანი - - - 1393 1405/7

ქმრის გარდაცვალება

- გიორგი VII
ნათია ამირეჯიბი ქუცნა ამირეჯიბი

(ამირეჯიბები)

- - 1405/7 1412

ქმრის გარდაცვალება

- კონსტანტინე I
დულანდუხტ

ორბელიანი

ბეშქენ II ორბელიანი

(ორბელიანები)

- 1410 1412 1413 ალექსანდრე I
თამარ ბაგრატიონი ალექსანდრე I,

იმერეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1414 1442

ქმრის გარდაცვალება

1455
სითი ფანასკერტელი ზაზა ფანასკერტელი

(ფანასკერტელები)

- 1442 1444 ვახტანგ IV
თამარ ბაგრატიონი[1] ბაგრატ VI,

საქართველოს მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1445 დეკემბერი, 1446 1456-მდე გიორგი VIII
ნესტან-დარეჯანი - - 1456 1465

ქმრის დამხობა

1510
?? კანტაკუზენა იოანე კანტაკუზენე,

პელოპონესის

დესპოტი

(კანტაკუზენები)

ეს ქორწინება მხოლოდ ისტორიული ვარაუდია და მისი დამადასტურებელი

დოკუმენტები არ არსებობს.

ელენე - - - 1465 1478

ქმრის გარდაცვალება

3 ნოემბერი, 1510 ბაგრატ VI
თამარი - - 1473 1478 1490

საქართველო დაიშალა

1492 კონსტანტინე II

ქართლის დედოფლები რედაქტირება

სახელი მამა&დინასტია დაიბადა იქორწინა მმართ.

დასაწყისი

მმართ.

დასასრული

გარდაიცვალა მეუღლე
თამარი - - 1473 1490

სამეფო შეიქმნა

1492 კონსტანტინე II
მირანგულ

ბარათაშვილი

დავითი,

გარეჯის მთავარი

(ბარათაშვილები)

- - 27 აპრილი, 1505 1525

ქმრის გადადგომა

1556 დავით X
გულჩარი - - - 1525 1527/34

ქმრის გადადგომა

- გიორგი IX
თამარ

ბაგრატიონი

ბაგრატ III,

იმერეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 25 მარტი, 1526 1527/34 1556/58

ქმრის გარდაცვალება

1556 ლუარსაბ I
ნესტან-დარეჯან

ბაგრატიონი

ლევანი,

კახეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1555/59 1556/58 1569

ქმრის დამხობა

1608 სიმონ I
ტარკის შამხლის

ასული[2]

- - - 1562/69 1578

ქმარი გაიქცა ქვეყნიდან

- დავით XI
ნესტან-დარეჯან

ბაგრატიონი

ლევანი,

კახეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1555/59 1578 1599

ქმრის დამხობა

1608 სიმონ I
მარიამ დადიანი გიორგი III,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

- 15 სექტემბერი,

1578

1599 7 სექტემბერი, 1606

ქმრის გარდაცვალება

1610-ის შემდეგ გიორგი X
მაკრინე სააკაძე მთავარი სიაუშ

სააკაძე

(სააკაძეები)

- 1610 1612

განქორწინება

1612-ის შემდეგ ლუარსაბ II
ანა ბაგრატიონი ალექსანდრე II,

კახეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

- - 1616 1619

ქმრის გარდაცვალება

1619-ის შემდეგ ბაგრატ VII
ჯაჰან ბაგრატიონი იესე კახელი

(ბაგრატიონები)

- 1626 1630/31

ქმრის გარდაცვალება

- სიმონ II
ხორეშან

ბაგრატიონი

გიორგი X,

ქართლის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1612 1625 1633

ქმრის დამხობა

1658 თეიმურაზ I
ქეთევან

აბანიშვილი

გორჯასპ

აბანიშვილი

- 1635 1636 როსტომი
მარიამ დადიანი მანუჩარ I,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

1599-1609 1638 17 ნოემბერი, 1658

ქმრის გარდაცვალება

1682
როდამ

ყაფლანიშვილი-

ორბელიანი

- - - 17 ნოემბერი, 1658 1659

განქორწინება

1682 ვახტანგ V
მარიამ დადიანი მანუჩარ I,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

1599-1609 1659 სექტემბერი, 1675

ქმრის გარდაცვალება

1682
თამარ

დავითაშვილი

დავით

დავითაშვილი

- 1676 4 დეკემბერი, 1683 გიორგი XI
ხორეშან მიქელაძე გიორგი

მიქელაძე

(მიქელაძეები)

- 1687 1688

ქმრის დამხობა

24 თებერვალი,

1695

ანა ჩოლოყაშვილი შარმაზან

ჩოლოყაშვილი

(ჩოლოყაშვილები)

- 1677 1688 1703

ქმრის დამხობა

აპრილი, 1716 ერეკლე I
ქეთევანი - - - - 27 ოქტომბერი, 1711

ქმრის გარდაცვალება

3 მაისი, 1730 ქაიხოსრო
უმეფობა (1711-1714)
ელენე ბაგრატიონი ერეკლე I,

კახეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

1687 1715 ივნისი, 1716

ქმრის დამხობა

27 აპრილი, 1750 იესე
რუსუდან ჩერქეზი კილჩიკო,

ჩერქეზთა ბატონი

(მისოსტოვები)

- 1696 ივნისი, 1716 1724

ქმრის დამხობა

30 დეკემბერი,

1740

ვახტანგ VI
ელენე ბაგრატიონი ერეკლე I,

კახეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

1687 1715 1724 1727

ქმრის გარდაცვალება

27 აპრილი, 1750 იესე
იესეს გარდაცვალების შემდეგ ქართლი ოსმალეთის მიერ იქნა ანექსირებული, რის გამოც დროებით მეფობა გაუქმდა, მაგრამ

1744 წელს სპარსელების დახმარებით კახეთის მეფე თეიმურაზ II-მ, რომელიც ქართლის მეფე ვახტანგ VI-ის ასულზე იყო

დაქორწინებული, ქართლის მეფობა მიიღო და ოსმალები გააძევა.

თამარ ბაგრატიონი ვახტანგ VI,

ქართლის მეფე

(ბაგრატიონები)

1697 2 თებერვალი,

1712

1744 12 აპრილი, 1746 თეიმურაზ II
ანა ბარათაშვილი ბეჟან

ბარათაშვილი

(ბარათაშვილები)

17?? 19 აგვისტო, 1746 8 იანვარი, 1762

ქმრის გარდაცვალება

1784

კახეთის დედოფლები რედაქტირება

სახელი მამა&დინასტია დაიბადა იქორწინა მმართ.

დასაწყისი

მმართ.

დასასრული

გარდაიცვალა მეუღლე
ნესტან-დარეჯანი - - 1456 1465

სამეფო შეიქმნა

1476

ქმრის გარდაცვალება

1510 გიორგი VIII
ანა ჩოლოყაშვილი ბეენა

ჩოლოყაშვილი,

საჩოლოყაოს

მთავარი

(ჩოლოყაშვილები)

- 1479-მდე 1476 27 აპრილი, 1511

ქმრის გარდაცვალება

- ალექსანდრე I
ელენე ირუბაქიძე-

ჩოლოყაშვილი

საჩოლოყაოს მთავარ

გარსევან ირუბაქიძე-

ჩოლოყაშვილის მამა

(ჩოლოყაშვილები)

- 1505-მდე 27 აპრილი, 1511 1513

ქმრის გარდაცვალება

1532 გიორგი II
კახეთის ანექსია ქართლის სამეფოს მიერ (1513-1520)
თინათინ გურიელი მამია I,

გურიის მთავარი

(გურიელები)

- - 1520 1529

განქორწინება

1591 ლევანი
უცნობია ქამალ ყარა-მუსელი,

ტარკის შამხალი

- 1529 1574

ქმრის გარდაცვალება

-
თინათინ ამილახვარი ბარძიმ ზედგენიძე,

საამილახვროს

მთავარი

(ამილახვრები)

- - 1574 ოქტომბერი, 1601

ქმრის დამხობა

- ალექსანდრე II
ქეთევან მუხრანელი აშოტან I,

მუხრანის ბატონი

(ბაგრატიონები)

1565 1581 ოქტომბერი, 1601 2 ოქტომბერი, 1602

ქმრის გარდაცვალება

13 სექტემბერი,

1624

დავით I
თინათინ ამილახვარი ბარძიმ ზედგენიძე,

საამილახვროს

მთავარი

(ამილახვრები)

- - 2 ოქტომბერი, 1602 12 მარტი, 1605

ქმრის მკვლელობა

- ალექსანდრე II
ანა გურიელი მამია III,

გურიის მთავარი

(გურიელები)

- 1606 1606 1610 თეიმურაზ I
ხორეშან ბაგრატიონი გიორგი X,

ქართლის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1612 1616

ქმრის დამხობა

1633

ქმრის დამხობა

1648

ქმრის დამხობა

1658
კახეთის ანექსია სპარსეთის მიერ (1614-1615), (1616-1623), (1633-1636)
კახეთის ანექსია ქართლის მეფე როსტომის მიერ, რომელსაც არ მიუღია კახეთის მეფის წოდება (1648-1656)
კახეთის ანექსია სპარსეთის მიერ (1656-1664)
ქეთევან ბაგრატიონი დათუნა

ბატონიშვილი

(ბაგრატიონები)

1648 22 მარტი, 1668 1675

ქმრის დამხობა

16 აპრილი, 1719 არჩილი
კახეთის ანექსია სპარსეთის მიერ (1676-1703)
ჯათრი-ჯაჰან-ბეგუმი ჯაჰან-ბეგუმი,

ერევნის შამხალი

- - 1709 2 ნოემბერი, 1722

ქმრის გარდაცვალება

- დავით II
უცნობია ფათ ალი-ხან

დაღისტანი

- 1720-მდე 2 ნოემბერი, 1722 28 დეკემბერი, 1732

ქმრის გარდაცვალება

- კონსტანტინე II
თამარ ბაგრატიონი ვახტანგ VI,

ქართლის მეფე

(ბაგრატიონები)

1697 2 თებერვალი,

1712

28 დეკემბერი,

1732

1744

ქმრის გადადგომა

ვაჟის სასარგებლოდ

12 აპრილი, 1746 თეიმურაზ II
ქეთევან ყაფლანიშვილი-

ორბელიანი

ვახტანგ

ყაფლანიშვილი-

ორბელიანი

(ორბელიანები)

1687 1738/9 1744 1744

განქორწინება

1750 ერეკლე II
ქეთევან ფხეიძე ზაალ ფხეიძე

(ფხეიძეები)

- 1740 1744 1744
ანა აბაშიძე ზაალ აბაშიძე

(აბაშიძეები)

1730 1745 7 დეკემბერი, 1749
დარეჯან დადიანი იგორ დადიანი

(დადიანები)

20 ივლისი,

1734/38

1750 8 იანვარი, 1762

ქართლისა და კახეთის

გაერთიანება

8 ნოემბერი,

1807

ქართლ-კახეთის დედოფლები რედაქტირება

სახელი მამა&დინასტია დაიბადა იქორწინა მმართ.

დასაწყისი

მმართ.

დასასრული

გარდაიცვალა მეუღლე
დარეჯან დადიანი იგორ დადიანი

(დადიანები)

20 ივლისი, 1734/38 1750 8 იანვარი, 1762

სამეფო შეიქმნა

11 იანვარი, 1798

ქმრის გარდაცვალება

8 ნოემბერი, 1807 ერეკლე II
მარიამ ციციშვილი გიორგი ციციშვილი

(ციციშვილები)

9 აპრილი, 1768 13 ივლისი, 1783 11 იანვარი, 1798 28 დეკემბერი, 1800

ქმრის გარდაცვალება

30 მარტი, 1850 გიორგი XII

იმერეთის დედოფლები რედაქტირება

სახელი მამა დაიბადა იქორწინა მმართ.

დასაწყისი

მმართ.

დასასრული

გარდაიცვალა მეუღლე
ელენე - - - 1463

სამეფო შეიქმნა

1465

გახდა საქართველოს

დედოფალი

3 ნოემბერი, 1510 ბაგრატ II
თამარი - - 1483 12 მარტი, 1510 ალექსანდრე II
ელენე - - - 12 მარტი, 1510 1548 ბაგრატ III
რუსუდან შერვაშიძე მამა უცნობია

(შერვაშიძეები)

- 1563 1565 4 აგვისტო, 1578 გიორგი II
თამარ დიასამიძე მამა უცნობია

(დიასამიძეები)

- 1578-ის შემდეგ 1585

ქმრის გარდაცვალება

1586-ის შემდეგ
მარეხ დადიანი ლევან I,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

- 1586 1588

ქმრის დაპატიმრება

- ლევანი
თინათინ ჯაყელი მანუჩარ II,

სამცხის ათაბაგი

(ჯაყელები)

- 1597 1605

ქმრის გარდაცვალება

1610 როსტომი
თამარი - - - 1605 1639

ქმრის გარდაცვალება

1639-ის შემდეგ გიორგი III
დარეჯან ბაგრატიონი თეიმურაზ I,

კახეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

1615 1629 1639 1 მარტი, 1660

ქმრის გარდაცვალება

1668 ალექსანდრე III
ზირა დადიანი ლევან II,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

- - 1 მარტი, 1660 1661, ან 1658-მდე

განქორწინება

- ბაგრატ iV
ქეთევან ბაგრატიონი დათუნა

ბატონიშვილი

(ბაგრატიონები)

1648 1658, ან 1661 1659, ან 1661

განქორწინება

16 აპრილი, 1719
თათია მუხრანელი კონსტანტინე I,

მუხრანის ბატონი

(ბაგრატიონები)

- 1659/61 1661

ქმრის გადადგომა

-
დარეჯან ბაგრატიონი თეიმურაზ I,

კახეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

1615 1661

დაქვრივების შემდეგ მან

შეგნებულად აირჩია ქმრად

ადგილობრივი დიდებული,

რათა თავისი გერი დაემხო

1663

ქმრის დამხობა

1668 ვახტანგი
თათია მუხრანელი კონსტანტინე I,

მუხრანის ბატონი

(ბაგრატიონები)

- 1659/61 1663 1663

განქორწინება

- ბაგრატ IV
თამარ მუხრანელი - 1663 1668

ქმრის დამხობა

-
დარეჯან ბაგრატიონი თეიმურაზ I,

კახეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

1615 1661 1668 1668 ვახტანგი
თამარ მუხრანელი კონსტანტინე I,

მუხრანის ბატონი

(ბაგრატიონები)

- 1663 1669 1678

ქმრის დამხობა და

მათი განქორწინება

- ბაგრატ IV
ქეთევან ბაგრატიონი დათუნა

ბატონიშვილი

(ბაგრატიონები)

1648 22 მარტი,

1668

1678 1679

ქმრის დამხობა

16 აპრილი, 1719 არჩილი
თამარ მუხრანელი კონსტანტინე I,

მუხრანის ბატონი

(ბაგრატიონები)

- 1663 1679 1681

ქმრის გარდაცვალება

- ბაგრატ IV
დარეჯან ბაგრატიონი ბაგრატ IV,

იმერეთის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1677 1681 1682

განქორწინება

1695 გიორგი IV
თამარ მუხრანელი კონსტანტინე I,

მუხრანის ბატონი

(ბაგრატიონები)

- 1682 1683

ქმრის დამხობა

-
ქეთევან ბაგრატიონი დათუნა

ბატონიშვილი

(ბაგრატიონები)

1648 22 მარტი,

1668

1690 1691

ქმრის დამხობა

16 აპრილი, 1719 არჩილი
თამარ აბაშიძე გიორგი აბაშიძე

(აბაშიძეები)

1681 1691 1695

ქმრის სიკვდილით

დასჯა

1716 ალექსანდრე IV
ქეთევან ბაგრატიონი დათუნა

ბატონიშვილი

(ბაგრატიონები)

1648 22 მარტი,

1668

1695 1696 16 აპრილი, 1719 არჩილი
თამარ აბაშიძე გიორგი აბაშიძე

(აბაშიძეები)

1681 1696 1698

ქმრის დამხობა

1716 გიორგი V
ქეთევან ბაგრატიონი დათუნა

ბატონიშვილი

(ბაგრატიონები)

1648 22 მარტი,

1668

1698 1698

ქმრის დამხობა

16 აპრილი, 1719 არჩილი
ანუკა აბაშიძე გიორგი აბაშიძე

(აბაშიძეები)

- 1698 1700

განქორწინება

1731 სიმონი
უცნობია გიორგი III,

გურიის მთავარი

(გურიელები)

- 1700 1701

ქმრის მკვლელობა

-
ელენე აბაშიძე გიორგი IV,

იმერეთის მეფე

(აბაშიძეები)

- 1698 1701 1702

ქმრის დამხობა

1772 მამია
როდამ ბაგრატიონი გიორგი XI,

ქართლის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1703 1707 ოქტომბერი, 1711

ქმრის დამხობა

1730 გიორგი VII
თამარ ჩხეტიძე პაპუნა II,

რაჭის ერისთავი

(ჩხეტიძეები)

- 1711 ოქტომბერი,

1711

ივნისი, 1712

ქმრის დამხობა

1715 მამია
როდამ ბაგრატიონი გიორგი XI,

ქართლის მეფე

(ბაგრატიონები)

- 1703 ივნისი, 1712 ნოემბერი, 1713

ქმრის დამხობა

1730 გიორგი VII
თამარ ჩხეტიძე პაპუნა II,

რაჭის ერისთავი

(ჩხეტიძეები)

- 1711 ნოემბერი, 1713 5 იანვარი, 1714

ქმრის გარდაცვალება

1715 მამია
მარტი, 1714 1715 გიორგი VII
მარიამ შირვაშიძე მამა უცნობია

(შირვაშიძეები)

- - 1716 1716

ქმრის დამხობა

1717-ის შემდეგ გიორგი VIII
თამარ გურიელი მამია III,

გურიის მთავარი

(გურიელები)

- 1716 1719 22 თებერვალი, 1720

ქმრის მკვლელობა

1742 გიორგი VII
ელენე-ხვარამზე

დადიანი

ბეჟან I,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

- იანვარი,

1717

15 მარტი, 1720 ივნისი, 1720

ქმრის დამხობა

- გიორგი VIII
მარიამ დადიანი - 1721 დეკემბერი, 1732-მდე ალექსანდრე V
თამარ აბაშიძე ლევან აბაშიძე

(აბაშიძეები)

- 23 დეკემბერი, 1732 1741

ქმრის დამხობა

-
მზეხათუნ

ლიპარტიანი

გიორგი

ლიპარტიანი

(ლიპარტიანები)

- - 1741 1742

ქმრის დამხობა

- გიორგი IX
თამარ აბაშიძე ლევან აბაშიძე

(აბაშიძეები)

- 23 დეკემბერი,

1732

1742 მარტი, 1752

ქმრის გარდაცვალება

- ალექსანდრე V
მარიამ დადიანი ოტია,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

- 1752 მარტი, 1752 1766

ქმრის დამხობა

1780 სოლომონ I
ანა/მელანო/ეფემია

ჩხეტიძე

როსტომ I,

რაჭის ერისთავი

(ჩხეტიძეები)

- - 1766 1768

ქმრის დამხობა

- თეიმურაზი
მარიამ დადიანი ოტია,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

- 1752 1768 1780 სოლომონ I
გულქან წულუკიძე მთავარი

წულუკიძე

(წულუკიძეები)

1730 - 23 აპრილი, 1784

ქმრის გარდაცვალება

1800
ანა ორბელიანი მამუკა ჯამბაკურ-

ორბელიანი

(ორბელიანები)

17 ივლისი,

1765

- 4 მაისი, 1784 11 ივნისი, 1789

ქმრის დამხობა

4 ივნისი, 1832 დავით II
მარიამ დადიანი კაცია II,

სამეგრელოს

მთავარი

(დადიანები)

- - 11 ივნისი, 1789 20 თებერვალი, 1810

ქმრის დამხობა,

სამეფომ არსებობა

შეწყვიტა

18 მარტი, 1841 სოლომონ II

გალერეა რედაქტირება

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

შენიშვნები რედაქტირება

  1. ზოგიერთი წყარო მას ჯაყელად ასახელებს.
  2. ზოგიერთი წყაროს მიხედვით, იგი კახეთის მეფის ასული ელენე უნდა ყოფილიყო.