გურანდუხტი (დავით IV-ის მეუღლე)

დავით IV-ის მეუღლე
ტერმინს „გურანდუხტი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ გურანდუხტი.

გურანდუხტიდავით IV აღმაშენებლის მეუღლე, ყივჩაყთა მთავრის ათრაქა შარაღანის ძის ასული. დავით აღმაშენებლის მოყვრობამ ათრაქა შარაღანი ძესთან ხელი შეუწყო ყივჩაყებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას და გარკვეული როლი შეასრულა საქართველოში მათ ჩამოსახლებაში.

ლიტერატურა რედაქტირება