გურანდუხტი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გურანდუხტი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: