ქართული ვაზის ჯიშები

ქართული ვაზის ჯიშებივაზის ჯიშები, რომლებიც გავრცელებულია, როგორც დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის მეზობელ ქვეყნებში.

დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე აბორიგენი მოსახლეობის რუდუნებითა და ღვაწლით ათასწლეულების განმავლობაში ხალხური სელექციის შედეგად ჩამოყალიბდა და გავრცელდა ქართული ვაზის (Vitis vinifera L. sativa) 525 ადგილობრივი ჯიში. აქედან: კახეთში 80, ქართლში 72, მესხეთ-ჯავახეთში 26, იმერეთში 74, რაჭა-ლეჩხუმში 50, გურიაში 59, სამეგრელოში 60, აჭარა 53, აფხაზეთში 51 ვაზის ჯიშია. საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირებულია კულტურული ვაზის წინაპრის, ველური ვაზის (Vitis vinifera L. silvestris) 400-ზე მეტი ფორმა.

ქართული ვაზის ჯიშები პროფესორ ა. ნეგრულის კლასიფიკაციის მიხედვით დაყოფილია შავი ზღვის აუზის (proles, pontica subproles georgica Negr.) და აღმოსავლეთ აზიის (proles, orientalis subproles caspica Negr.) ეკოლოგიურ-გეოგრაფიულ ჯგუფებად, რომლებიც შექმნილია კულტურული ვაზის ჯიშთა წარმოქმნის კოლხეთისა და ალაზნის კერებში და მათი უმრავლესობა მიეკუთვნება proles pontica subproles georgica Negr ეკოლოგიურ-გეოგრაფიულ ჯგუფს.

ვაზის ადგილობრივი ჯჯიშები, როგორც ქართული აგრონომიული მემკვიდრეობის სიმდიდრე წარმოდგენილი საღვინე ჯიშების დომინირებით სასუფრე დანიშნულების ჯიშებთან ერთად ოდითგანვე იწვევდა ქართველ და უცხოელ მკვლევართა ფართო ინტერესს.

ქართული სელექციური სკოლის ნაყოფიერი შემოქმედება, რომელიც შუალვერ-შომუთეფეს კულტურის უძველესი ტრადიციებიდან იღებს სათავეს გვირგვინდება XX საუკუნის მიღწევებით.

ქართველ მეცნიერთა სურვილი, რომ განესაზღვრათ ვაზის ქართული ჯიშების რაოდენობა, ძალიან გაძნელდა წყაროების სიმწირის, ჯიშების სინონიმური სახელების მრავალფეროვნებისა და საქართველოს ვაზის გენოფონდზე XIX საუკუნეში გავრცელებული სოკოვანი დაავადებებისა და ფილოქსერას მავნე ზემოქმედების გამო.

1960 წელს გამოიცა „საქართველოს ამპელოგრაფიის“ კრებული თანდართული ვაზის ჯიშების ჩამონათვალით. აღნიშნული გამოცემის შემდეგ გამომზეურდა ვაზის ჯიშების ბევრი ძველი ორიგინალური თუ სინონიმური სახელი, მოძიებულ და შესწავლილ იქნა მანამდე აღუწერელი ადგილობრივი ჯიშები და მათი ვარიაციები. ქართველმა სელექციონერებმა გამმოიყვანეს ახალი ჯიშები და გამოავლინეს კლონური ვარიანტები. საქართველოს ისტორიული მხარეებიდან (ტაო-კლარჯეთი, ლაზეთი) და უცხოეთის (საფრანგეთი, მოლდოვა, უკრაინა და სხვა) საკოლექციო ნაკვეთებიდან მრავალი ჯიში დაუბრუნდა საქართველოს. ისინი საქართველოს ეთნოგრაფიულ კუთხეებში მოძიებულ ვაზის ჯიშებთან ერთად სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აკადემიკოს სოლომონ ჩოლოყაშვილის სახელობის ჯიღაურას ვაზის ეროვნულ კოლექციაშია დაცული და გამრავლებული. მათი რაოდენობა 450-ს აღწევს. აქვეა თავმოყრილი და გაშენებული საქართველოს რეგიონებში მოძიებული კულტურული ვაზის წინაპრის, ველური ვაზის 140-ზე მეტი ფორმა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული ვაზის 320 ჯიში.

ეროვნულ კოლექციას მინიჭებული აქვს გაერთიანებული ერების სოფლის მეურნეობისა და სურსათის საერთაშორისო ორგანიზაციის (FAO) საერთაშორისო კოდი GEO 038.

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში დღესდღეობით კვლავ ინტენსიურად გრძელდება ქართული ვაზის ჯიშების მოძიება და კონსერვაცია. ფართოვდება საკოლექციო ნაკვეთების არეალი რეგიონალურ ჭრილში. ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლების მიერ OIV, UPOV, IPGRI-ის ჰარმონიზებული საერთაშორისო დესკრიპტორების გამოყენებით ისწავლება კოლექციაში დაცული ჯიშების ამპელოგრაფიული და სამეურნეო-ტექნოლოგიური მახასიათებლები, უცხოელ მკვლევარებთან ერთად მიმდინარეობს სელექციური სამუშაოები.

გამორჩეული მაღალხარისხოვანი ქართული საღვინე ვაზის ჯიშებია; რქაწითელი, საფერავი, მწვანე, ხიხვი, ქისი, ჩინური, ცოლიკოური, ციცქა, კრახუნა, ალექსანდროული, ოჯალეში, ჩხავერი, ალადასტური და სხვა.

მხარე ფერი
1 აბაცვიჟი აფხაზეთი წითელი
1 აბსუაჟი აფხაზეთი წითელი
2 აგბიჟი აფხაზეთი შავი
3 აგუტოლიჟი აფხაზეთი შავი
4 ათასარაკვა აფხაზეთი შავი
5 აკაბილ აფხაზეთი შავი
6 აკლიკ აფხაზეთი შავი
7 აკომშტალ აფხაზეთი შავი
8 აკუბასა აფხაზეთი შავი
9 აკუმშტალ აფხაზეთი შავი
10 აკუშარ აფხაზეთი შავი
11 ამგურჩალ აფხაზეთი შავი
12 ამლახუ აფხაზეთი შავი
13 ამოხფიჟ აფხაზეთი შავი
14 აპაპნიჟ აფხაზეთი შავი
15 აპუჟერა აფხაზეთი შავი
16 აყაფშ აფხაზეთი შავი
17 აშუღაშ აფხაზეთი შავი
18 აჩკიკიჟ აფხაზეთი შავი
19 აციმლიჟ აფხაზეთი შავი
20 აძნიჟ აფხაზეთი შავი
21 აწლიჟ აფხაზეთი შავი
22 აჭანდრის წითელი აფხაზეთი შავი
23 ახარდან აფხაზეთი შავი
24 ახუხუჟ აფხაზეთი შავი
25 კაჭიჭი აფხაზეთი შავი
26 პეტრიჟი აფხაზეთი შავი
27 ტატლიჟი აფხაზეთი შავი
28 შავი ამლახუ აფხაზეთი შავი
29 ცხენისძუძუ აფხაზური აფხაზეთი შავი
30 წვინდირხვა აფხაზეთი შავი
31 ლაკოაჟ აფხაზეთი მუქი ლურჯი
32 ხაფშირა აფხაზეთი მოყვ.-მომწ.
33 ხუპინიჟი აფხაზეთი მოყვ.-მომწ.
34 აბისტაჟი აფხაზეთი თეთრი
35 ავასირხვა აფხაზეთი თეთრი
36 ავრეხი აფხაზეთი თეთრი
37 ათურქუჟ აფხაზეთი თეთრი
38 აკაბილიჟ აფხაზეთი თეთრი
39 აკასაჟ აფხაზეთი თეთრი
40 აჟკვაკვა აფხაზეთი თეთრი
41 აჟხვატა აფხაზეთი თეთრი
42 კიამოხტა აფხაზეთი თეთრი
43 მახვატელი აფხაზეთი თეთრი
44 ხუნალიჟი აფხაზეთი თეთრი
45 ხუტუნიჟი აფხაზეთი თეთრი
46 აგაშკურ აფხაზეთი ვარდისფერი
47 აჟაპშ აფხაზეთი ვარდისფერი
48 აჟემჩიღ აფხაზეთი ვარდისფერი
49 აჟია აფხაზეთი ვარდისფერი
50 აჟიგრა აფხაზეთი ვარდისფერი
51 აჟხაფშ აფხაზეთი ვარდისფერი
52 ალმურა შავი აჭარა შავი
53 ბათომურა აჭარა შავი
54 ბურძღალა აჭარა შავი
55 ბუტკო აჭარა შავი
56 ვაიოს საფერავი აჭარა შავი
57 კირწწითელა აჭარა შავი
58 ლივანურა შავი აჭარა შავი
59 მაგარა აჭარა შავი
60 მეკრენჩხი აჭარა შავი
61 მორცხულა აჭარა შავი
62 სალიკლევი აჭარა შავი
63 საფერავი აჭარული აჭარა შავი
64 საწური აჭარა შავი
65 ტაძიგურა აჭარა შავი
66 ტყის ვაზი აჭარა შავი
67 ტყის ყურძენა აჭარა შავი
68 ქორქაულა აჭარა შავი
69 შიშველი აჭარა შავი
70 ჩიტისთვალა აჭარული აჭარა შავი
71 ცხენისძუძუ აჭარული აჭარა შავი
72 ჭიპაკური აჭარა შავი
73 ჭოდი აჭარა შავი
74 ხარისთვალა აჭარული აჭარა შავი
75 ჯინეში აჭარა შავი
76 ახალაკი აჭარა მუქი წითელი
77 პოვნილი აჭარა მუქი წითელი
78 ალმურა თეთრი აჭარა თეთრი
79 ბაღის ყურძენი აჭარა თეთრი
80 ბროლა აჭარა თეთრი
81 გორგოული აჭარა თეთრი
82 თეთრა აჭარა თეთრი
83 თურვანდი აჭარა თეთრი
84 კაიკაციშვილისეული თეთრი აჭარა თეთრი
85 კვირისთავა აჭარა თეთრი
86 კლარჯული აჭარა თეთრი
87 ლივანურა თეთრი აჭარა თეთრი
88 მწვანე აჭარული აჭარა თეთრი
89 მწვანურა აჭარა თეთრი
90 ორჯოხული აჭარა თეთრი
91 სხალთური აჭარა თეთრი
92 შავშურა აჭარა თეთრი
93 ცვითე აჭარა თეთრი
94 წვიტე აჭარა თეთრი
95 ჭეჭიბერა აჭარა თეთრი
96 ჯავახეთურა აჭარა თეთრი
97 კიბურა აჭარა ვარდისფერი
98 კიკაჩა შავი გურია წითელი
99 კუმუშა გურია წითელი
100 მაგანაკური გურია წითელი
101 მანდიკოური გურია წითელი
102 მახათური გურია წითელი
103 მტრედისფეხა გურია წითელი
104 მცვივანი გურული გურია წითელი
105 სამჩხავერა გურია წითელი
106 ჩეპეში გურია წითელი
107 აკიდო გურია შავი
108 ალადასტური გურია შავი
109 ბახვას ყურძენი გურია შავი
110 ბერძულა გურია შავი
111 ვორონა გურია შავი
112 კამური შავი გურია შავი
113 კოცხანა გურია შავი
114 მტევანდიდი გურია შავი
115 ნაშენება გურია შავი
116 ოფოურა გურია შავი
117 ოჯალეში გურიის გურია შავი
118 რცხილი გურია შავი
119 საფერავი გურიის გურია შავი
120 სხილათუბანი გურია შავი
121 შავჩხავერა გურია შავი
122 ჩხავერი გურია შავი
123 ცანაფითა გურია შავი
124 ცივჩხავერა გურია შავი
125 ჭუმუტა გურია შავი
126 ხემხუ გურია შავი
127 ხუშია შავი გურია შავი
128 ჯანი გურია შავი
129 ჯანი ნაკაშიძის გურია შავი
130 ჯანი ციხური გურია შავი
131 ცისფერერულა გურია რუხი
132 ბადაგი გურია მუქი ვარდისფერი
133 ათინაური გურია თეთრი
134 დორდღო გურია თეთრი
135 ვაციწვერა გურია თეთრი
136 ზენათური გურია თეთრი
137 თეთრი ყურძენი გურია თეთრი
138 თეთრი ჩხავერი გურია თეთრი
139 თქვლაფა გურია თეთრი
140 კაკნატელა გურია თეთრი
141 კამური თეთრი გურია თეთრი
142 კაპისტონი წიწილიანი გურია თეთრი
143 კატური გურია თეთრი
144 კეშელავას თეთრი გურია თეთრი
145 მაისა გურია თეთრი
146 მაური თეთრი გურია თეთრი
147 საკმიელა გურია თეთრი
148 საკნატუნა გურია თეთრი
149 სამარხი გურია თეთრი
150 ქაქუთურა გურია თეთრი
151 ჩხინკილოური გურია თეთრი
152 ჭაჭიეთის თეთრა გურია თეთრი
153 ხუშია თეთრი გურია თეთრი
154 ცივჩხავერა ვარდისფერი გურია ვარდისფერი
155 წითლანი გურია ვარდისფერი
156 კორძალა გურია-აჭარა წითელი
157 გომის წითელი იმერეთი წითელი
158 მაჩანაური იმერეთი წითელი
159 რაბათის წითელი იმერეთი წითელი
160 ადანასური იმერეთი შავი
161 ბეწოურა იმერეთი შავი
162 ბზვანურა იმერეთი შავი
163 გაბეხოური შავი იმერეთი შავი
164 დიდშავა იმერეთი შავი
165 დონდღლაბი შავი იმერეთი შავი
166 ენდელაძისეული იმერეთი შავი
167 ვერტყვიჭალის შავი იმერეთი შავი
168 კლერტმაგარა იმერეთი შავი
169 კრახუნა შავი იმერეთი შავი
170 კუნძა შავი იმერეთი შავი
171 კუპრაშვილისეული იმერეთი შავი
172 მამუკას ვაზი იმერეთი შავი
173 მამუკას საფერე იმერეთი შავი
174 მარგული საფერე იმერეთი შავი
175 მაღლარი იმერეთი შავი
176 მაღრანული იმერეთი შავი
177 მაჩანოური იმერეთი შავი
178 მგალობლიშვილი იმერეთი შავი
179 მელანიასეული იმერეთი შავი
180 მტრედისფერა იმერეთი შავი
181 ობჩური შავი იმერეთი შავი
182 ოცხანური საფერე იმერეთი შავი
183 რკო შავი იმერეთი შავი
184 სამაჭრია იმერეთი შავი
185 სამჭაჭა იმერეთი შავი
186 ქველოური იმერეთი შავი
187 ღორისთვალა იმერეთი შავი
188 შავბარდა იმერეთი შავი
189 შავყურძენა იმერეთი შავი
190 შემოდგომის შავი იმერეთი შავი
191 ძაგანიძე იმერეთი შავი
192 ძელშავი ადგილობრივი იმერეთი შავი
193 ძველი ობჩური იმერეთი შავი
194 ძველი სამაჭრე იმერეთი შავი
195 ძიგანოური იმერეთი შავი
196 ძირაგეულის შავი იმერეთი შავი
197 ჭანკილოური იმერეთი შავი
198 ხითერი (უღია) იმერეთი შავი
199 ღრუბელა იმერული იმერეთი ღრუბლის ფერი
200 ხარისთვალა კოლხური იმერეთი მუქი ვარდისფერი
201 ბაზალეთური იმერეთი თეთრი
202 გაბეხოური თეთრი იმერეთი თეთრი
203 გომის თეთრი იმერეთი თეთრი
204 დონდღლაბი თეთრი იმერეთი თეთრი
205 ვერტყვიჭალის თეთრი იმერეთი თეთრი
206 თითა იმერული იმერეთი თეთრი
207 თქლაფა იმერეთი თეთრი
208 თხლაფა იმერეთი თეთრი
209 კაპისტონი გაღმოური იმერეთი თეთრი
210 კაპისტონი თეთრი იმერეთი თეთრი
211 კიკაჩა თეთრი იმერეთი თეთრი
212 კრახუნა თეთრი იმერეთი თეთრი
213 კუნძა თეთრი იმერეთი თეთრი
214 მსხვილთვალა იმერეთი თეთრი
215 მსხვილკუმფხალა იმერეთი თეთრი
216 მურადოული იმერეთი თეთრი
217 მცვივანი იმერული იმერეთი თეთრი
218 მწვანე იმერული იმერეთი თეთრი
219 მჭკნარა დონდღლაბი იმერეთი თეთრი
220 ნათელა იმერეთი თეთრი
221 ოხტოურა იმერეთი თეთრი
222 რკო თეთრი იმერეთი თეთრი
223 უცნობი თეთრი იმერეთი თეთრი
224 ქართულა იმერეთი თეთრი
225 ქვიშხური (გორული მწვანე) ( ) იმერეთი თეთრი
226 ჩიღვინაური იმერეთი თეთრი
227 ჩხინკოური იმერეთი თეთრი
228 ციცქა იმერეთი თეთრი
229 ციცქა გაბეხოური იმერეთი თეთრი
230 ციცქა საჩხერული იმერეთი თეთრი
231 ცოლიკოური იმერეთი თეთრი
232 ცოლიკოური გრძელმარცვალა იმერეთი თეთრი
233 ცოლიკოური კოხაძის იმერეთი თეთრი
234 ცოლიკოური მსხვილმარცვალა იმერეთი თეთრი
235 ცრუ ცილიკოური იმერეთი თეთრი
236 წვრილმარცვალა თეთრი იმერეთი თეთრი
237 წირქვალის თეთრი იმერეთი თეთრი
238 ვანის ჩხავერი იმერეთი ვარდისფერი
239 უსახელოური ვარდისფერი იმერეთი ვარდისფერი
240 ფეროვანი პატარიძის იმერეთი ვარდისფერი
241 ბუდეშური წითელი კახეთი წითელი
242 პაატესეული კახეთი წითელი
243 სამადაშვილისეული კახეთი წითელი
244 ურიათუბნის წითელი კახეთი წითელი
245 გავაზური კახეთი შავი
246 გაღმამხრული კახეთი შავი
247 დამპალა კახეთი შავი
248 ვაზისუბნის წითელი კახეთი შავი
249 თავკვერი დიდმარცვალა კახეთი შავი
250 თავკვერი პალანთეული კახეთი შავი
251 თავკვერი საფერავისებური კახეთი შავი
252 იყალთოს წითელი კახეთი შავი
253 კახის წითელი კახეთი შავი
254 კუმსი შავი კახეთი შავი
255 ლეკური ყურძენი კახეთი შავი
256 მენჯიანთეული კახეთი შავი
257 მოსავლიანი კახეთი შავი
258 მწკლარტა კახეთი შავი
259 პაპასკირი კახეთი შავი
260 ჟღია სავგვიანო კახეთი შავი
261 საფერავი ბუდეშურისებური კახეთი შავი
262 საფერავი თეთრი კახეთი შავი
263 საფერავი მსხვილმარცვალა კახეთი შავი
264 საფერავი ფანჩხა კახეთი შავი
265 საღვინე წითელი კახეთი შავი
266 სიმონასეული კახეთი შავი
267 უცნობი შავი კახეთი შავი
268 ქისტაურული შავი კახეთი შავი
269 ღვინის წითელი კახეთი შავი
270 შავთხილა კახეთი შავი
271 შავი ყურძენი კახეთი შავი
272 ჩიტისთვალა შავი კახეთი შავი
273 წყობილა კახეთი შავი
274 ხარისთვალა შავი კახეთი შავი
275 ჯაჭვაძისეული კახეთი შავი
276 კუმსი ყვითელი კახეთი ყვითელი
277 მწვანე ყვითელი კახეთი ყვითელი
278 ღრუბელა კახური კახეთი ღრუბლის ფერი
279 ჟღია კახეთი მუქი წითელი
280 ვარდისფერი ყურძენი კახეთი მუქი ვარდისფერი
281 ბეჟანური კახეთი თეთრი
282 ბუა ყურძენი კახეთი თეთრი
283 ბუერა კახეთი თეთრი
284 გრძელმტევანა კახეთი თეთრი
285 დედათყურძენი კახეთი თეთრი
286 ვაზისუბნის თეთრი კახეთი თეთრი
287 თეთრი მსხვილმარცვალა კახეთი თეთრი
288 თეთრი ხარისთვალა კახეთი თეთრი
289 თითა კახური კახეთი თეთრი
290 ინგილოური კახეთი თეთრი
291 ინსტიტუტის გრძელმტევანა კახეთი თეთრი
292 კახის თეთრი კახეთი თეთრი
293 კახის ყურძენი კახეთი თეთრი
294 კახური თეთრი კახეთი თეთრი
295 კუმსი თეთრი კახეთი თეთრი
296 კურკენა კახეთი თეთრი
297 მირზაანული თეთრი კახეთი თეთრი
298 მისკიეთა კახეთი თეთრი
299 მსხვილთვალა თეთრი კახეთი თეთრი
300 მცვივანი ადრეულა კახეთი თეთრი
301 მცვივანი კახური კახეთი თეთრი
302 მცვივანი პატალანთეული კახეთი თეთრი
303 მწვანე კახური კახეთი თეთრი
304 მხარგრძელი კახეთი თეთრი
305 მხარგრძელი ყვითელი კახეთი თეთრი
306 ოქროულა კახეთი თეთრი
307 რქაწითელი კახეთი თეთრი
308 საფენა კახეთი თეთრი
309 საჩურჩხლე კახეთი თეთრი
310 სირგულა კახეთი თეთრი
311 სუფრის თეთრი კახეთი თეთრი
312 უბაკლური კახეთი თეთრი
313 ქართული საადრეო კახეთი თეთრი
314 ქისი კახეთი თეთრი
315 ღვინის თეთრი კახეთი თეთრი
316 ყვითელი ცხენისძუძუ კახეთი თეთრი
317 ჩაკმაშურა კახეთი თეთრი
318 ჩიტისთვალა ბოდბური კახეთი თეთრი
319 ჩიტისთვალა თეთრი კახეთი თეთრი
320 ცხენისძუძუ კახური კახეთი თეთრი
321 ძაღლიარჭამა კახეთი თეთრი
322 ძუვანი კახეთი თეთრი
323 წნორის თეთრი კახეთი თეთრი
324 წობენურა კახეთი თეთრი
325 ჭვარტლა კახეთი თეთრი
326 ჭროღა კახური კახეთი თეთრი
327 ხარისთვალა თეთრი კახეთი თეთრი
328 ხიხვი (ჯანანურა) კახეთი თეთრი
329 ვარდისფერა კახეთი ვარდისფერი
330 მარჯენი ვარდისფერი კახეთი ვარდისფერი
331 აფხაზური ლეჩხუმი შავი
332 ბელარიანი ლეჩხუმი შავი
333 ჭუბულო ლეჩხუმი შავი
334 საირმულა ლეჩხუმი თეთრი
335 ცხვედიანის თეთრა ლეჩხუმი თეთრი
336 ხიხვი ლეჩხუმის ლეჩხუმი თეთრი
337 კლდის წითელი მესხეთი შავი
338 ცხენისძუძუ შავი მესხეთი შავი
339 ბეჟანა მესხეთი თეთრი
340 თავდაკიდული მესხეთი თეთრი
341 თითა მესხური მესხეთი თეთრი
342 საფარული მესხეთი თეთრი
343 ცხენისძუძუ თეთრი მესხეთი თეთრი
344 ხარისთვალა მესხური მესხეთი თეთრი
345 თავცეცხლა მესხეთი ვარდისფერი
346 ალექსანდროული რაჭა შავი
347 არაბეული შავი რაჭა შავი
348 ბახვა რაჭა შავი
349 ბერბეშო რაჭა შავი
350 კირწმაგარა რაჭა შავი
351 ნაკუთვნილი რაჭა შავი
352 ნაცარა რაჭა შავი
353 ძელშავი რაჭული რაჭა შავი
354 ხოტეურა რაჭა შავი
355 ხროგი რაჭა შავი
356 ალექსანდროული თეთრი რაჭა თეთრი
357 არაბეული თეთრი რაჭა თეთრი
358 ბეგლარის ყურძენი რაჭა თეთრი
359 ბეროულა რაჭა თეთრი
360 ბუტკუა რაჭა თეთრი
361 თითა რაჭული რაჭა თეთრი
362 მეგრელაური რაჭა თეთრი
363 მწვანე რაჭული რაჭა თეთრი
364 საკმეველა რაჭა თეთრი
365 წულუკიძის თეთრა რაჭა თეთრი
366 ხიხვი რაჭული რაჭა თეთრი
367 ხოფათური რაჭა თეთრი
368 ალეში თეთრი რაჭა ვარდისფერი
369 მოქათური რაჭა-ლეჩხუმი წითელი
370 წითელოური რაჭა-ლეჩხუმი წითელი
371 გამოყვანილი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
372 დაქცეული რაჭა-ლეჩხუმი შავი
373 კაბისტონი შავი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
374 კაპისტონი მრგვალი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
375 კორტნულა რაჭა-ლეჩხუმი შავი
376 მსხვილთვალა შავი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
377 მუჯურეთული რაჭა-ლეჩხუმი შავი
378 ნოშრიო რაჭა-ლეჩხუმი შავი
379 ორბელური რაჭა-ლეჩხუმი შავი
380 უსახელოური რაჭა-ლეჩხუმი შავი
381 ფეროვანი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
382 ფერუანი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
383 ღვანურა რაჭა-ლეჩხუმი შავი
384 ყვირა რაჭა-ლეჩხუმი შავი
385 ყორნისთვალა რაჭა-ლეჩხუმი შავი
386 ძველი ალექსანდროული რაჭა-ლეჩხუმი შავი
387 ურიშულა რაჭა-ლეჩხუმი მუქი წითელი
388 გაბაშა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
389 თავწითელა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
390 თბილური რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
391 თეთრა ლაბილაძის რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
392 თვალდამწვრისეული რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
393 თოვანი რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
394 თუთაში რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
395 თქვაფუნა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
396 თხმორულა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
397 კუდურაული რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
398 მეკრენჩხულა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
399 მცვივანი რაჭული რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
400 უწყვეტი რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
401 ფაჩხატა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
402 ფითრა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
403 ქაქიტაური რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
404 ძველი თეთრა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
405 წმინდა თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
406 ზაქათალის წითელი საინგილო წითელი
407 ზაქათალის შავი საინგილო მუქი ვარდისფერი
408 ბელაქნური საინგილო თეთრი
409 დევისთვალა საინგილო თეთრი
410 დიდმტევანა საინგილო თეთრი
411 უგვარო სამეგრელო წითელი
412 ჩხოროკუნი სამეგრელო წითელი
413 ჭითაში სამეგრელო წითელი
414 აბშილური სამეგრელო შავი
415 გოდაათური სამეგრელო შავი
416 ვერნახი სამეგრელო შავი
417 კეთილური სამეგრელო შავი
418 კერთოლი სამეგრელო შავი
419 კოლოში სამეგრელო შავი
420 კუტალა სამეგრელო შავი
421 მაჭყვატური სამეგრელო შავი
422 მუხიშხა სამეგრელო შავი
423 ოჯალეში სამეგრელო შავი
424 პანეში სამეგრელო შავი
425 პუმპულა სამეგრელო შავი
426 უსახელო წითელი სამეგრელო შავი
427 უჩაჭუბური სამეგრელო შავი
428 უჩახარდანი სამეგრელო შავი
429 ჩხაბერძულა სამეგრელო შავი
430 ჩხუში სამეგრელო შავი
431 ჭოტიში სამეგრელო შავი
432 ხოჯისთოლი სამეგრელო შავი
433 აფხაზურა სამეგრელო თეთრი
434 გრეხი სამეგრელო თეთრი
435 დედოფლის კითი სამეგრელო თეთრი
436 დუდღუში სამეგრელო თეთრი
437 დღვლაბე სამეგრელო თეთრი
438 ეგურძგული სამეგრელო თეთრი
439 ზერდაგი სამეგრელო თეთრი
440 თეთრიშა სამეგრელო თეთრი
441 თხურთხუ სამეგრელო თეთრი
442 კაპისტონი მეგრული სამეგრელო თეთრი
443 კვაწახურა სამეგრელო თეთრი
444 ლაგილური სამეგრელო თეთრი
445 ოფოფი სამეგრელო თეთრი
446 ოქონა სამეგრელო თეთრი
447 საკუმა სამეგრელო თეთრი
448 სამაჭრო სამეგრელო თეთრი
449 ჩეკოლიში სამეგრელო თეთრი
450 ჩერგვალი სამეგრელო თეთრი
451 ჩეში სამეგრელო თეთრი
452 ჩეჩქიში სამეგრელო თეთრი
453 ჩეჭიფეში სამეგრელო თეთრი
454 ჩეხარდანი სამეგრელო თეთრი
455 ჩიჩკიში სამეგრელო თეთრი
456 ჩხუჩეში სამეგრელო თეთრი
457 წალენჯიხის თეთრი სამეგრელო თეთრი
458 ჭვიტილური სამეგრელო თეთრი
459 ჭუბერი სამეგრელო თეთრი
460 დიღმურა ქართლი წითელი
461 კაპიტა ქართლი წითელი
462 ქართლური ჭროღა ქართლი წითელი
463 წითელი ვაზი ქართლი წითელი
464 ასურეთული შავი ქართლი შავი
465 ბორჩალო ქართლი შავი
466 ბუზა ქართლი შავი
467 ბურძღუმი ქართლი შავი
468 განახარული ქართლი შავი
469 ენაგეთის წითელი ქართლი შავი
470 თავკვერი ქართლის ქართლი შავი
471 მარნეულის შავი ქართლი შავი
472 პირღებულა შავი ქართლი შავი
473 საფერავი ატენის ქართლი შავი
474 საფერავი ბეჟაშვილის ქართლი შავი
475 საფერავი მეჯვრისხევის ქართლი შავი
476 ფართალა შავი ქართლი შავი
477 ქიშური შავი ქართლი შავი
478 ქციის შავი ქართლი შავი
479 ღარიბა შავი ქართლი შავი
480 შავკაპიტო ქართლი შავი
481 ჩინური შავი ქართლი შავი
482 ღრუბელა ქართლის ქართლი ღრუბლის ფერი
483 დანახარული ქართლი მუქი წითელი
484 ადრეული ქართლი თეთრი
485 ანდრეული ქართლი თეთრი
486 ანდრიასეული ქართლი თეთრი
487 ანდრიული ქართლი თეთრი
488 არაგვისპირული ქართლი თეთრი
489 ბუდეშური თეთრი ქართლი თეთრი
490 გორულა ქართლი თეთრი
491 გორულა მწვანე ქართლი თეთრი
492 გრძელმტევნიანი ქართლი თეთრი
493 დაკიდულა ქართლი თეთრი
494 ენაგეთის თეთრი ქართლი თეთრი
495 ვირაყურძენი ქართლი თეთრი
496 კასპური თეთრი ქართლი თეთრი
497 ლაკი ქართლი თეთრი
498 მარნეულის ადრეულა ქართლი თეთრი
499 მელიკუდა ქართლი თეთრი
500 მკვრივი ყურძენი ქართლი თეთრი
501 მუხა მწვანე ქართლი თეთრი
502 მწვანე ავრეხი ქართლი თეთრი
503 პირღებულა თეთრი ქართლი თეთრი
504 საადრეო თეთრი ქართლი თეთრი
505 საბატონო ქართლი თეთრი
506 სიონის თეთრი ქართლი თეთრი
507 ფართალა თეთრი ქართლი თეთრი
508 ქიშური თეთრი ქართლი თეთრი
509 ქიშური მსხვილმარცვალა ქართლი თეთრი
510 ქიშური საადრეო ქართლი თეთრი
511 ქციის თეთრი ქართლი თეთრი
512 ღარიბა თეთრი ქართლი თეთრი
513 შაბა ქართლი თეთრი
514 შირაკენი ქართლი თეთრი
515 ჩინური ქართლი თეთრი
516 ჩინური ავრეხი ქართლი თეთრი
517 ჩიტისთვალა ქართლის ქართლი თეთრი
518 წკენი ქართლი თეთრი
519 ჭროღა ქართლის ქართლი თეთრი
520 ჭყაპა ქართლი თეთრი
521 ჭყარტალა ქართლი თეთრი
522 ხარისთვალა ქართლის ქართლი თეთრი
523 ჯვარი ქართლი თეთრი
524 კეხვა ქართლი ვარდისფერი
525 პირღებულა ვარდისფერი ქართლი ვარდისფერი
526 ტატანაური ქართლი ვარდისფერი
527 ქურთას ვარდისფერი ქართლი ვარდისფერი

ლიტერატურარედაქტირება

  • უჯმაჯურიძე ლ., კაკაბაძე გ. მამასახლიშვილი ლ., „ქართული ვაზის ჯიშები“, თბ., 2018

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება