ქვეყნების სია ადამიანის განვითარების ინდექსის მიხედვით

ადამიანის განვითარების ინდექსი (ინგლ. Human Development Index - (HDI)) — მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნისთვის წარმოადგენს ინდიკატორს მისი განვითარებისა და ის აერთიენებს ამ განვითარების ისეთ საზომებს, როგორიცაა: სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა; განათლების დონე და მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით. ადამიანის განვითარების ინდექსი გაეროს მიერ აღიარებულია ადამიანური განვითარების განსაზღვრის სტანდარტულ საშუალებად.ქვეყნების სია ადამიანის განვითარების ინდექსის მიხედვით გამოქვეყნდა 2011 წლის 2 ნოემბერს. სიაში შედის გაეროს წევრი 185 (193-დან) ქვეყანა. არასაკმარისი მონაცემების გამო შეყვანილი არაა 8 ქვეყანა. მათი განვითარების ინდექსის მიხედვით ქვეყნები იყოფიან 4 კატეგორიად:

  • უმაღლესი
  • მაღალი
  • საშუალო
  • დაბალი
მსოფლიო რუკა ადამიანის განვითარების ინდექსის 2011 წელს.
  უმაღლესი
  დაბალი
  მაღალი
  უცნობია
  საშუალო
მსოფლიო რუკა ადამიანის განვითარების ინდექსი (based on 2011 data, published on Nov 2, 2011).
  0.900 და ზევით
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  0.350–0.399
  0.300–0.349
  0.300 და ქვევით
  უცნობი

ქვეყნების სია

რედაქტირება
  •   =წინ .
  •   = სტაბილური.
  •   = უკან.

განვითარების უმაღლესი დონე

რედაქტირება

განვითარების მაღალი დონე

რედაქტირება

განვითარების საშუალო დონე

რედაქტირება

განვითარების დაბალი დონე

რედაქტირება

ქვეყნების სია კონტინენტების მიხედვით

რედაქტირება

აზია და ოკეანია

რედაქტირება

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება