მთლიანი შიდა პროდუქტი

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) (ინგლ. gross domestic product - GDP), ასევე ერთობლივი შიდა პროდუქტი (ეშპ) — ერთი წლის განმავლობაში ქვეყნის საზღვრებში წარმოებული მთლიანი საბოლოო პროდუქციისა და მომსახურების საერთო ღირებულება. მშპ ეროვნული შემოსავლებისა და წარმოების ზომის გამოთვლის ერთ-ერთი მეთოდია. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ქვეყნის ცხოვრების სტანდარტის ერთ-ერთი ინდიკატორი, თუმცა ამ მეთოდს გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. ეკონომიკურ ფორმულებში მშპ-ს ხშირად აღნიშნავენ ლათინური Y-ით.

ქვეყნები 2015 წელს ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს წილის მიხედვით.[1]
  > $64 000
  $32 000 – 64 000
  $16 000 – 32 000
  $8 000 – 16 000
  $4 000 – 8 000
  $2 000 – 4 000
  $1 000 – 2 000
  $500 – 1 000
  < $500
  უცნობი
ქვეყნები მთლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით (ზევით) და მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის მიხედვით (ქვევით)
ქვეყნების სია ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს წილის მიხედვით

განსაზღვრება

რედაქტირება

მშპ ყველა იმ საბოლოო საქონლისა და მომსახურების საბაზრო ღირებულებაა, რომელიც იწარმოება ქვეყნის შიგნით დროის მოცემულ პერიოდში.

ზომის ერთეული

რედაქტირება

მშპ შეიძლება გამოიხატოს ეროვნული ვალუტით და, თუ საჭიროა გადაანგარიშდება გაცვლითი კურსის მიხედვით უცხოურ ვალუტაში, და შეიძლება წარმოდგენილი იყოს მსყიდველობითი უნარით (PPP) (უფრო ზუსტი საერთაშორისო შედარებებისათვის).

მშპ და ცხოვრების სტანდარტი

რედაქტირება

ქვეყანათა ჩამონათვალი მშპ-ს მიხედვით

რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება
  1. Based on the IMF data. If no data was available for a country from IMF, I used World Bank data.