ქვეყნების სატელეფონო კოდების სია

1-ლი ზონა, ჩრდილოეთი ამერიკა რედაქტირება

მე-2 ზონა, აფრიკა რედაქტირება

მე-3 ზონა, ევროპა რედაქტირება

მე-4 ზონა, ევროპა რედაქტირება

მე-5 ზონა, ლათინური ამერიკა რედაქტირება

მე-6 ზონა, ოკეანეთი რედაქტირება

მე-7 ზონა, ყოფილი სსრკ რედაქტირება

მე-8 ზონა, აღმოსავლეთი აზია რედაქტირება

მე-9 ზონა, დასავლეთი და სამხრეთი აზია რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება