2016 წელს გარდაცვლილების სია

დეკემბერირედაქტირება

31 დეკემბერირედაქტირება

30 დეკემბერირედაქტირება

29 დეკემბერირედაქტირება

28 დეკემბერირედაქტირება

27 დეკემბერირედაქტირება

26 დეკემბერირედაქტირება

25 დეკემბერირედაქტირება

24 დეკემბერირედაქტირება

23 დეკემბერირედაქტირება

22 დეკემბერირედაქტირება

21 დეკემბერირედაქტირება

20 დეკემბერირედაქტირება

19 დეკემბერირედაქტირება

18 დეკემბერირედაქტირება

17 დეკემბერირედაქტირება

16 დეკემბერირედაქტირება

15 დეკემბერირედაქტირება

14 დეკემბერირედაქტირება

13 დეკემბერირედაქტირება

12 დეკემბერირედაქტირება

11 დეკემბერირედაქტირება

10 დეკემბერირედაქტირება

9 დეკემბერირედაქტირება

8 დეკემბერირედაქტირება

7 დეკემბერირედაქტირება

6 დეკემბერირედაქტირება

5 დეკემბერირედაქტირება

4 დეკემბერირედაქტირება

3 დეკემბერირედაქტირება

2 დეკემბერირედაქტირება

1 დეკემბერირედაქტირება

ნოემბერირედაქტირება

30 ნოემბერირედაქტირება

29 ნოემბერირედაქტირება

28 ნოემბერირედაქტირება

27 ნოემბერირედაქტირება

26 ნოემბერირედაქტირება

25 ნოემბერირედაქტირება

24 ნოემბერირედაქტირება

23 ნოემბერირედაქტირება

22 ნოემბერირედაქტირება

21 ნოემბერირედაქტირება

20 ნოემბერირედაქტირება

19 ნოემბერირედაქტირება

18 ნოემბერირედაქტირება

17 ნოემბერირედაქტირება

16 ნოემბერირედაქტირება

15 ნოემბერირედაქტირება

14 ნოემბერირედაქტირება

13 ნოემბერირედაქტირება

12 ნოემბერირედაქტირება

11 ნოემბერირედაქტირება

10 ნოემბერირედაქტირება

9 ნოემბერირედაქტირება

8 ნოემბერირედაქტირება

7 ნოემბერირედაქტირება

6 ნოემბერირედაქტირება

5 ნოემბერირედაქტირება

4 ნოემბერირედაქტირება

3 ნოემბერირედაქტირება

2 ნოემბერირედაქტირება

1 ნოემბერირედაქტირება

ოქტომბერირედაქტირება

31 ოქტომბერირედაქტირება

30 ოქტომბერირედაქტირება

29 ოქტომბერირედაქტირება

28 ოქტომბერირედაქტირება

27 ოქტომბერირედაქტირება

26 ოქტომბერირედაქტირება

25 ოქტომბერირედაქტირება

24 ოქტომბერირედაქტირება

23 ოქტომბერირედაქტირება

22 ოქტომბერირედაქტირება

21 ოქტომბერირედაქტირება

20 ოქტომბერირედაქტირება

19 ოქტომბერირედაქტირება

18 ოქტომბერირედაქტირება

17 ოქტომბერირედაქტირება

16 ოქტომბერირედაქტირება

15 ოქტომბერირედაქტირება

14 ოქტომბერირედაქტირება

13 ოქტომბერირედაქტირება

12 ოქტომბერირედაქტირება

11 ოქტომბერირედაქტირება

10 ოქტომბერირედაქტირება

9 ოქტომბერირედაქტირება

8 ოქტომბერირედაქტირება

7 ოქტომბერირედაქტირება

6 ოქტომბერირედაქტირება

5 ოქტომბერირედაქტირება

4 ოქტომბერირედაქტირება

3 ოქტომბერირედაქტირება

2 ოქტომბერირედაქტირება

1 ოქტომბერირედაქტირება

სექტემბერირედაქტირება

30 სექტემბერირედაქტირება

29 სექტემბერირედაქტირება

28 სექტემბერირედაქტირება

27 სექტემბერირედაქტირება

26 სექტემბერირედაქტირება

25 სექტემბერირედაქტირება

24 სექტემბერირედაქტირება

23 სექტემბერირედაქტირება

22 სექტემბერირედაქტირება

21 სექტემბერირედაქტირება

20 სექტემბერირედაქტირება

19 სექტემბერირედაქტირება

18 სექტემბერირედაქტირება

17 სექტემბერირედაქტირება

16 სექტემბერირედაქტირება

15 სექტემბერირედაქტირება

14 სექტემბერირედაქტირება

13 სექტემბერირედაქტირება

12 სექტემბერირედაქტირება

11 სექტემბერირედაქტირება

10 სექტემბერირედაქტირება

9 სექტემბერი რედაქტირება

8 სექტემბერირედაქტირება

7 სექტემბერირედაქტირება

6 სექტემბერირედაქტირება

5 სექტემბერირედაქტირება

4 სექტემბერირედაქტირება

3 სექტემბერირედაქტირება

2 სექტემბერირედაქტირება

1 სექტემბერირედაქტირება

აგვისტორედაქტირება

31 აგვისტორედაქტირება

30 აგვისტორედაქტირება

29 აგვისტორედაქტირება

28 აგვისტორედაქტირება

27 აგვისტორედაქტირება

26 აგვისტორედაქტირება

25 აგვისტორედაქტირება

24 აგვისტორედაქტირება

23 აგვისტორედაქტირება

22 აგვისტორედაქტირება

21 აგვისტორედაქტირება

20 აგვისტორედაქტირება

19 აგვისტორედაქტირება

18 აგვისტორედაქტირება

17 აგვისტორედაქტირება

16 აგვისტორედაქტირება

15 აგვისტორედაქტირება

14 აგვისტორედაქტირება

13 აგვისტორედაქტირება

12 აგვისტორედაქტირება

11 აგვისტორედაქტირება

10 აგვისტორედაქტირება

9 აგვისტორედაქტირება

8 აგვისტორედაქტირება

7 აგვისტორედაქტირება

6 აგვისტორედაქტირება

5 აგვისტორედაქტირება

4 აგვისტორედაქტირება

3 აგვისტორედაქტირება

2 აგვისტორედაქტირება

1 აგვისტორედაქტირება

ივლისირედაქტირება

31 ივლისირედაქტირება

30 ივლისირედაქტირება

29 ივლისირედაქტირება

28 ივლისირედაქტირება

27 ივლისირედაქტირება

26 ივლისირედაქტირება

25 ივლისირედაქტირება

24 ივლისირედაქტირება

23 ივლისირედაქტირება

22 ივლისირედაქტირება

21 ივლისირედაქტირება

20 ივლისირედაქტირება

19 ივლისირედაქტირება

18 ივლისირედაქტირება

17 ივლისირედაქტირება

16 ივლისირედაქტირება

15 ივლისირედაქტირება

14 ივლისირედაქტირება

13 ივლისირედაქტირება

12 ივლისირედაქტირება

11 ივლისირედაქტირება

10 ივლისირედაქტირება

9 ივლისირედაქტირება

8 ივლისირედაქტირება

7 ივლისირედაქტირება

6 ივლისირედაქტირება

5 ივლისირედაქტირება

4 ივლისირედაქტირება

3 ივლისირედაქტირება

2 ივლისირედაქტირება

1 ივლისირედაქტირება

ივნისირედაქტირება

30 ივნისირედაქტირება

29 ივნისირედაქტირება

28 ივნისირედაქტირება

27 ივნისირედაქტირება

26 ივნისირედაქტირება

25 ივნისირედაქტირება

24 ივნისირედაქტირება

23 ივნისირედაქტირება

22 ივნისირედაქტირება

21 ივნისირედაქტირება

20 ივნისირედაქტირება

19 ივნისირედაქტირება

18 ივნისირედაქტირება

17 ივნისირედაქტირება

16 ივნისირედაქტირება

15 ივნისირედაქტირება

14 ივნისირედაქტირება

13 ივნისირედაქტირება

12 ივნისირედაქტირება

11 ივნისირედაქტირება

10 ივნისირედაქტირება

9 ივნისირედაქტირება

8 ივნისირედაქტირება

7 ივნისირედაქტირება

6 ივნისირედაქტირება

5 ივნისირედაქტირება

4 ივნისირედაქტირება

3 ივნისირედაქტირება

2 ივნისირედაქტირება

1 ივნისირედაქტირება

მაისირედაქტირება

31 მაისირედაქტირება

30 მაისირედაქტირება

29 მაისირედაქტირება

28 მაისირედაქტირება

27 მაისირედაქტირება

26 მაისირედაქტირება

25 მაისირედაქტირება

24 მაისირედაქტირება

23 მაისირედაქტირება

22 მაისირედაქტირება

21 მაისირედაქტირება

20 მაისირედაქტირება

19 მაისირედაქტირება

18 მაისირედაქტირება

17 მაისირედაქტირება

16 მაისირედაქტირება

15 მაისირედაქტირება

14 მაისირედაქტირება

13 მაისირედაქტირება

12 მაისირედაქტირება

11 მაისირედაქტირება

10 მაისირედაქტირება

9 მაისირედაქტირება

8 მაისირედაქტირება

7 მაისირედაქტირება

6 მაისირედაქტირება

5 მაისირედაქტირება

4 მაისირედაქტირება

3 მაისირედაქტირება

2 მაისირედაქტირება

1 მაისირედაქტირება

აპრილირედაქტირება

30 აპრილირედაქტირება

29 აპრილირედაქტირება

28 აპრილირედაქტირება

27 აპრილირედაქტირება

26 აპრილირედაქტირება

25 აპრილირედაქტირება

24 აპრილირედაქტირება

23 აპრილირედაქტირება

22 აპრილირედაქტირება

21 აპრილირედაქტირება

20 აპრილირედაქტირება

19 აპრილირედაქტირება

18 აპრილირედაქტირება

17 აპრილირედაქტირება

16 აპრილირედაქტირება

15 აპრილირედაქტირება

14 აპრილირედაქტირება

13 აპრილირედაქტირება

12 აპრილირედაქტირება

11 აპრილირედაქტირება

10 აპრილირედაქტირება

9 აპრილირედაქტირება

8 აპრილირედაქტირება

7 აპრილირედაქტირება

6 აპრილირედაქტირება

5 აპრილირედაქტირება

4 აპრილირედაქტირება

3 აპრილირედაქტირება

2 აპრილირედაქტირება

1 აპრილირედაქტირება

მარტირედაქტირება

31 მარტირედაქტირება

30 მარტირედაქტირება

29 მარტირედაქტირება

28 მარტირედაქტირება

27 მარტირედაქტირება

26 მარტირედაქტირება

25 მარტირედაქტირება

24 მარტირედაქტირება

23 მარტირედაქტირება

22 მარტირედაქტირება

21 მარტირედაქტირება

20 მარტირედაქტირება

19 მარტირედაქტირება

18 მარტირედაქტირება

17 მარტირედაქტირება

16 მარტირედაქტირება

15 მარტირედაქტირება

14 მარტირედაქტირება

13 მარტირედაქტირება

12 მარტირედაქტირება

11 მარტირედაქტირება

10 მარტირედაქტირება

9 მარტირედაქტირება

8 მარტირედაქტირება

  • როზ ჰანაფორდი — ავსტრიელი მუსიკოსი (დ. 1950)
  • ჯორჯ მარტინი — ინგლისელი პროდიუსერი, არანჟირებების ავტორი, კომპოზიტორი, დირიჟორი, აუდიო ინჟინერი და მუსიკოსი. (დ. 1926)

7 მარტირედაქტირება

6 მარტირედაქტირება

5 მარტირედაქტირება

4 მარტირედაქტირება

3 მარტირედაქტირება

2 მარტირედაქტირება

1 მარტირედაქტირება

თებერვალირედაქტირება

29 თებერვალირედაქტირება

28 თებერვალირედაქტირება

27 თებერვალირედაქტირება

26 თებერვალირედაქტირება

  • დონ გეტი — კანადელი პოლიტიკოსი, ალბერტას შტატის პრემიერ-მინისტრი (დ. 1933)
  • ერი კლასი — ესტონელი დირიჟორი და პედაგოგი (დ. 1939)

25 თებერვალირედაქტირება

24 თებერვალირედაქტირება

23 თებერვალირედაქტირება

22 თებერვალირედაქტირება

21 თებერვალირედაქტირება

20 თებერვალირედაქტირება

19 თებერვალირედაქტირება

18 თებერვალირედაქტირება

17 თებერვალირედაქტირება

16 თებერვალირედაქტირება

15 თებერვალირედაქტირება

14 თებერვალირედაქტირება

13 თებერვალირედაქტირება

12 თებერვალირედაქტირება

11 თებერვალირედაქტირება

10 თებერვალირედაქტირება

9 თებერვალირედაქტირება

8 თებერვალირედაქტირება

7 თებერვალირედაქტირება

6 თებერვალირედაქტირება

5 თებერვალირედაქტირება

4 თებერვალირედაქტირება

3 თებერვალირედაქტირება

2 თებერვალირედაქტირება

1 თებერვალირედაქტირება

იანვარირედაქტირება

31 იანვარირედაქტირება

30 იანვარირედაქტირება

29 იანვარირედაქტირება

28 იანვარირედაქტირება

27 იანვარირედაქტირება

26 იანვარირედაქტირება

25 იანვარირედაქტირება

24 იანვარირედაქტირება

23 იანვარირედაქტირება

22 იანვარირედაქტირება

21 იანვარირედაქტირება

20 იანვარირედაქტირება

19 იანვარირედაქტირება

18 იანვარირედაქტირება

17 იანვარირედაქტირება

16 იანვარირედაქტირება

15 იანვარირედაქტირება

14 იანვარირედაქტირება

13 იანვარირედაქტირება

  • ჯორჯიო გომელსკი — კინემატოგრაფისტი, იმპრესარიო, მუსიკალური პროდიუსერი და მენეჯერი (დ. 1934)

12 იანვარირედაქტირება

11 იანვარირედაქტირება

10 იანვარირედაქტირება

  • დეივიდ ბოუი — ინგლისელი მომღერალი, კომპოზიტორი, მსახიობი, მულტიინსტრუმენტალისტი, პროდიუსერი, არანჟირების ავტორი და აუდიო ინჟინერი (დ. 1947)

9 იანვარირედაქტირება

8 იანვარირედაქტირება

  • მედეა ჯუღელი — ქართველი სპორტსმენი, ტანმოვარჯიშე, პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი (დ. 1925)

7 იანვარირედაქტირება

6 იანვარირედაქტირება

5 იანვარირედაქტირება

4 იანვარირედაქტირება

3 იანვარირედაქტირება

2 იანვარირედაქტირება

1 იანვარირედაქტირება