მაგნიუმი (ლათ. magnium) — ქიმიური ელემენტი, მოვერცხლისფრო მსუბუქი ჭედადი ლითონი. წვის დროს იწვის თეთრი კაშკაშა ალით და წარმოქმნის მაგნიუმის ოქსიდს (MgO), რომელსაც ასევე თეთრი ფერი აქვს. იყენებენ ფოტოგრაფიაში, პიროტექნიკაში და სხვ. მისი დნობის ტემპერატურაა 619°C.

მაგნიუმი

ქიმიური თვისებებირედაქტირება

მაგნიუმს გარე შრის S-ორბიტალზე აქვს ორი ელექტრონი და ამჟღავნებს +2 ჟანგვის რიცხვს. წყალთან ურთიერთქმედებს მხოლოდ მაღალ ტემპერატურაზე 100°C-ზე.

Mg + H2O → MgO + H2

მიღებული ოქსიდი ნელა ურთიერთქმედებს წყალთან და მაგნიუმის ჰიდროქსიდს წარმოქმნის.

MgO + H2O → Mg(OH)2.

ასევე გამოიყენება შენადნობებში ალუმინთან მის შენადნობს ეწოდება მაგნალუმი.