კოპერნიციუმი
112 Cn
[285]
5f14 6d10 7s2

კოპერნიციუმი[1] (ლათ. Copernicium; ქიმიური სიმბოლო — ), უნუნბიუმი (ლათ. Ununbium; ქიმიური სიმბოლო — ), ეკა-ვერცხლისწყალი (Eka-mercury) — ელემენტთა პერიოდული სისტემის მეშვიდე პერიოდის, მეთორმეტე ჯგუფის (ძველი კლასიფიკაციით — მეორე ჯგუფის თანაური ქვეჯგუფის, IIბ) ხელოვნურად მიღებული რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი. მისი ატომური ნომერია — 112, tდნ — 10±11 °C, tდუღ — 67±10 °C, სიმკვრივე — 14 გ/სმ3. ელემენტს სახელი დაერქვა პოლონელი ასტრონომის ნიკოლაი კოპერნიკის პატივსაცემად.

კოპერნიციუმი, 112Cn
ზოგადი თვისებები
მასური რიცხვი ყველაზე სტაბილური
იზოტოპის: [285]
კოპერნიციუმი პერიოდულ სისტემაში
წყალბადი ჰელიუმი
ლითიუმი ბერილიუმი ბორი ნახშირბადი აზოტი ჟანგბადი ფთორი ნეონი
ნატრიუმი მაგნიუმი ალუმინი სილიციუმი ფოსფორი გოგირდი ქლორი არგონი
კალიუმი კალციუმი სკანდიუმი ტიტანი ვანადიუმი ქრომი მანგანუმი რკინა კობალტი ნიკელი სპილენძი თუთია გალიუმი გერმანიუმი დარიშხანი სელენი ბრომი კრიპტონი
რუბიდიუმი სტრონციუმი იტრიუმი ცირკონიუმი ნიობიუმი მოლიბდენი ტექნეციუმი რუთენიუმი როდიუმი პალადიუმი ვერცხლი კადმიუმი ინდიუმი კალა სტიბიუმი ტელური იოდი ქსენონი
ცეზიუმი ბარიუმი ლანთანი ცერიუმი პრაზეოდიმი ნეოდიმი პრომეთიუმი სამარიუმი ევროპიუმი გადოლინიუმი ტერბიუმი დისპროზიუმი ჰოლმიუმი ერბიუმი თულიუმი იტერბიუმი ლუტეციუმი ჰაფნიუმი ტანტალი ვოლფრამი რენიუმი ოსმიუმი ირიდიუმი პლატინა ოქრო ვერცხლისწყალი თალიუმი ტყვია ბისმუტი პოლონიუმი ასტატი რადონი
ფრანციუმი რადიუმი აქტინიუმი თორიუმი პროტაქტინიუმი ურანი (ელემენტი) ნეპტუნიუმი პლუტონიუმი ამერიციუმი კიურიუმი ბერკელიუმი კალიფორნიუმი აინშტაინიუმი ფერმიუმი მენდელევიუმი ნობელიუმი ლოურენსიუმი რეზერფორდიუმი დუბნიუმი სიბორგიუმი ბორიუმი ჰასიუმი მეიტნერიუმი დარმშტადტიუმი რენტგენიუმი კოპერნიციუმი ნიჰონიუმი ფლეროვიუმი მოსკოვიუმი ლივერმორიუმი ტენესინი ოგანესონი
Hg

Cn

(Uhh)
რენტგენიუმიკოპერნიციუმინიჰონიუმი
ატომური ნომერი (Z) 112
ჯგუფი 12 ჯგუფი
პერიოდი 7 პერიოდი
ბლოკი D-block.jpg d-ბლოკი
ელექტრონული კონფიგურაცია [Rn] 5f14 6d10 7s2
ელექტრონი გარსზე 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
ელემენტის ატომის სქემა
Electron shell 112 Copernicium.svg
ფიზიკური თვისებები
აგრეგეგატული მდგომ. ნსპ-ში მყარი სხეული
დნობის
ტემპერატურა
10±11 °C ​(283±11 K, ​​50±20 °F)
დუღილის
ტემპერატურა
67±10 °C ​(340±10 K, ​​153±18 °F)
სიმკვრივე (ო.ტ.) 14 გ/სმ3
სამმაგი წერტილი 283 K, ​25 კპა
ატომის თვისებები
ჟანგვის ხარისხი 0, (+1), +2, (+4), (+6)
ელექტროდული პოტენციალი
იონიზაციის ენერგია
  • 1: 1155 კჯ/მოლ
  • 2: 2170 კჯ/მოლ
  • 3: 3160 კჯ/მოლ
ატომის რადიუსი ემპირიული: 147 პმ
კოვალენტური რადიუსი (rcov) 122 პმ
სხვა თვისებები
ბუნებაში გვხვდება სინთეზირების შედეგად
მესრის სტრუქტურა ჰექსაგონალური
Hexagonal close packed.svg
CAS ნომერი 54084-26-3
ისტორია
სახელწოდება მომდინარეობს ნიკოლაი კოპერნიკის გვარის მიხედვით
აღმოჩენილია Gesellschaft für Schwerionenforschung (1996)
კოპერნიციუმის მთავარი იზოტოპები
იზო­ტოპი გავრცე­ლება­დობა ნახევ.
დაშლა
(t1/2)
რადიო.
დაშლა
პრო­დუქტი
283Cn სინთ 3.81 წამ 96% α 279Ds
4% სდ
ε? 283Rg
285Cn სინთ 30 წამ α 281Ds
286Cn სინთ 8.45 წამ? სდ

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება

სქოლიორედაქტირება

  1. კოპერნიციუმი — ტექნიკური ლექსიკონი