მოოსის სკალა, სიმაგრის მინერალოგიური სკალამინერალთა შეფარდებითი სიმაგრის ათბალიანი სკალა, რომელიც გამოიყენება მათი სიმტკიცის მიახლოებით განსასაზღვრად. სიმაგრე დგინდება გაკაწვრის მეთოდით. ეტალონებად მიღებულია ათი მინერალი, რომლებიც განლაგებული სიმაგრის ზრდადობით. სკალა შემუშავებულია 1811 წელს გერმანელ მინერალოგ ფრიდრიხ მოოსის მიერ.

მაგალითად, თუკი გამოსაკვლევი მინერალი გაიკაწრა იმ ეტალონით, რომლის სიმაგრეა 3, და თვითონ გაკაწრა ის ეტალონით, რომლის სიმაგრეა 2, მაშინ მისი სიმაგრე შეფასდება დაახლოებით 2,5-ით.

ეტალონები რედაქტირება

სიმაგრე მინერალი აბსოლუტური სიმაგრე სურათი
1 ტალკი (Mg3Si4O10(OH)2) 1  
2 თაბაშირი (CaSO4·2H2O) 2  
3 კალციტი (CaCO3) 9  
4 ფლუორიტი (CaF2) 21  
5 აპატიტი (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) 48  
6 ორთოკლაზი (KAlSi3O8) 72  
7 კვარცი (SiO2) 100  
8 ტოპაზი (Al2SiO4(OH-,F-)2) 200  
9 კორუნდი (Al2O3) 400  
10 ალმასი (C) 1500  

ლიტერატურა რედაქტირება