მოოსის სკალა (სიმაგრის მინერალოგიური სკალა) — ეტალონური მინერალების კომპლექტი. სიმაგრე დგინდება გაკაწვრის მეთოდით. ეტალონებად მიღებულია ათი მინერალი, განლაგებული სიმაგრის ზრდადობით. სკალა დადგენილია 1811 წელს გერმანელი მინერალოგ ფრიდრიხ მოოსის მიერ.

სიმაგრე მინერალი აბსოლუტური სიმაგრე სურათი
1 ტალკი (Mg3Si4O10(OH)2) 1 Talc block.jpg
2 თაბაშირი (CaSO4·2H2O) 2 Gypse Arignac.jpg
3 კალციტი (CaCO3) 9 Calcite-sample2.jpg
4 ფლუორიტი (CaF2) 21 Fluorite with Iron Pyrite.jpg
5 აპატიტი (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) 48 Apatite Canada.jpg
6 ორთოკლაზი (KAlSi3O8) 72 OrthoclaseBresil.jpg
7 კვარცი (SiO2) 100 Quartz Brésil.jpg
8 ტოპაზი (Al2SiO4(OH-,F-)2) 200 Topaz cut.jpg
9 კორუნდი (Al2O3) 400 Cut Ruby.jpg
10 ალმასი (C) 1500 Rough diamond.jpg