პუასონის კოეფიციენტი

პუასონის კოეფიციენტიდრეკადი სხეულის მასალის ერთ-ერთი ფიზიკური მახასიათებელი, რომელიც უდრის სხეულის ელემენტის ფარდობითი განივი დეფორმაციისა და მისი ფარდობითი გრძივი დეფორმაციის აბსოლუტური მნიშვნელობის ფარდობას.

პუასონის კოეფიციენტი აღწერს თუ რამდენად შეიძლება გაიჭიმოს ზამბარა

ძაბვისა და დეფორმაციის ტერზონთა სიმეტრიის წყალობით, პუასონის კოეფიციენტი შეიძლება მატრიცული ფორმით იქნეს წარმოდგენილი.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება