მენდელევიუმი
101 Md
[258]
5f13 7s2

მენდელევიუმი (ლათ. Mendelevium; ქიმიური სიმბოლო — ), უნნილინიუმი (ლათ. Unnilinium; ქიმიური სიმბოლო — ), ეკა-თულიუმი (Eka-thulium) — ხელოვნურად მიღებული აქტანოიდების ოჯახის რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი. ატომური ნონერი 101. სტაბილური იზოტოპები არ აქვს. მენდელევიუმი მიღებულია ამერიკელი მეცნიერების ა. გიორსოს, ბ. ჰარვის, გ. ჩოპინის, ს. თომფსონისა და გ. სიბორგის მიერ -53Es(α, n)256 Md ბირთვული რეაქციით (1955). ცნობილია მენდელევიუმის იზოტოპები, რომელთა მასური რიცხვებია 252, 254 — 258. შედარებით მდგრადია α-რადიოაქტიური იზოტოპი, 258Md (T½ =54 დღ-ღ). მენდელევიუმის ჟანგვის ხარისხია +3, შეიძლება იყოს აგრეთვე +2 და +1. ელემენტი კვლევის პროცესშია და მის შესახებ ბევრი რამ უცნობია.

მენდელევიუმი, 101Md
ზოგადი თვისებები
ელემენტის ფერი მოვერცხლისფრო-ცისფერი
სტანდ. ატომური
მასა
Ar, სტან.(Md)
საყოველთაოდ
მიღებული: [258]
მენდელევიუმი პერიოდულ სისტემაში
წყალბადი ჰელიუმი
ლითიუმი ბერილიუმი ბორი ნახშირბადი აზოტი ჟანგბადი ფთორი ნეონი
ნატრიუმი მაგნიუმი ალუმინი სიცილიუმი ფოსფორი გოგირდი ქლორი არგონი
კალიუმი კალციუმი სკანდიუმი ტიტანი ვანადიუმი ქრომი მანგანუმი რკინა კობალტი ნიკელი სპილენძი თუთია გალიუმი გერმანიუმი დარიშხანი სელენიუმი ბრომი კრიპტონი
რუბიდიუმი სტრონციუმი იტრიუმი ცირკონიუმი ნიობიუმი მოლიბდენი ტექნეციუმი რუთენიუმი როდიუმი პალადიუმი ვერცხლი კადმიუმი ინდიუმი კალა სტიბიუმი ტელური იოდი ქსენონი
ცეზიუმი ბარიუმი ლანთანი ცერიუმი პრაზეოდიმიუმი ნეოდიმიუმი პრომეთიუმი სამარიუმი ევროპიუმი გადოლინიუმი ტერბიუმი დისპროზიუმი ჰოლმიუმი ერბიუმი თულიუმი იტერბიუმი ლუტეციუმი ჰაფნიუმი ტანტალი ვოლფრამი რენიუმი ოემიუმი ირიდიუმი პლატინა ოქრო Mercury (element) თალიუმი ტყვია ბისმუტი პოლონიუმი ასტატი რადონი
ფრანციუმი რადიუმი აქტინიუმი თორიუმი პროტაქტინიუმი ურანი (ელემენტი) ნეპტუნიუმი პლუტონიუმი ამერიციუმი კიურიუმი ბერკელიუმი კალიფორნიუმი აინშტაინიუმი ფერმიუმი მენდელევიუმი ნობელიუმი ლოურენსიუმი რეზერფორდიუმი დუბნიუმი სიბორგიუმი ბორიუმი ჰასიუმი მეიტნერიუმი დარმშტადტიუმი რენტგენიუმი კოპერნიციუმი ნიჰონიუმი ფლეროვიუმი მოსკოვიუმი ლივერმორიუმი ტენესიუმი ოგანესონი
Tm

Md

(Upp)
ფერმიუმიმენდელევიუმინობელიუმი
ატომური ნომერი (Z) 101
ჯგუფი (აქტინოიდები)
პერიოდი პერიოდი 7
ბლოკი f-ბლოკი
ელექტრონული კონფიგურაცია [Rn] 5f13 7s2
ელექტრონი გარსზე 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
ელემენტის ატომის სქემა
Electron shell 101 Mendelevium.svg
ფიზიკური თვისებები
აგრეგეგატული მდგომ. ნსპ-ში მყარი სხეული
დნობის
ტემპერატურა
827 °C ​(1100 K, ​​1521 °F)
სიმკვრივე (ო.ტ.) 10.3 გრ/სმ3
ატომის თვისებები
ჟანგვის ხარისხი +2, +3
ელექტრო­უარყოფითობა პოლინგის სკალა: 1,3
იონიზაციის ენერგია
  • 1: 636 კჯ/მოლ
სხვა თვისებები
მესრის სტრუქტურა კუბური წახნაგცენტრირებული
Cubic-face-centered.svg
მაგნეტიზმი პარამაგნეტიკი
CAS ნომერი 7440-11-1
ისტორია
აღმოჩენილია ლოურენსის ბერკლის ნაციონალური ლაბორატორია (1955)
მენდელევიუმის მთავარი იზოტოპები
იზო­ტოპი გავრცე­ლება­დობა ნახევ.
დაშლა
(t1/2)
რადიო.
დაშლა
პრო­დუქტი
256Md syn 1.17 h ε 256Fm
257Md syn 5.52 h ε 257Fm
α 253Es
SF
258Md syn 51.5 d α 254Es
ε 258Fm
β 258No
259Md syn 1.60 h SF
α 255Es
260Md syn 31.8 d SF
α 256Es
ε 260Fm
β 260No

ლიტერატურარედაქტირება