პერიოდი (პერიოდული სისტემა)

ელემენტთა პერიოდული სისტემის პერიოდი — ქიმიური ელემენტების დაჯგუფება რიგის მიხედვით. დღესდღეობით ცნობილი 118 ქიმიური ელემენტი (H, წყალბადიდან — Og, ოგანესომანდე) ელემენტთა პერიოდულ სისტემის ცხრილში არათანაბარზომიერად განლაგებულია 7 რიგზე.

ზედიზედ ყველა ელემენტს აქვს იგივე რაოდენობის ელექტრონული გარსი. პერიოდის ყოველ მომდევნო ელემენტს აქვს ერთი პროტონი მეტი და ნაკლები მეტალია ვიდრე მისი წინამორბედი. ასე განლაგებულ ელემენტებს ერთი და იგივე ჯგუფის (სვეტის) მსგავსი ქიმიური და ფიზიკური თვისებები აქვთ, რაც ასახავს პერიოდულ კანონს. მაგალითად, ჰალოგენები დევს მეორე-ბოლო ჯგუფში (ჯგუფი 17) და აქვთ მსგავსი თვისებები, როგორიცაა მაღალი რეაქტიულობა და ერთი ელექტრონის მოპოვების ტენდენცია კეთილშობილური აირის ელექტრონულ კონფიგურაციამდე მისასვლელად. 2022 წლის მონაცემებით, სულ 118 ელემენტია აღმოჩენილი და დადასტურებული.

ლიტერატურა

რედაქტირება