სიმკვრივე — რაიმე ნივთიერების/სხეულის თვისება, რომელიც განიმარტება, როგორც მისი მასის ფარდობა მოცულობის ერთეულზე. როგორც წესი სიმკვრივე აღინიშნება ბერძნული ρ ასოთი.

ფორმულარედაქტირება

მათემატიკურად:

 

სადაც:

  •   (გამოითქმის რო) არის სიმკვრივე,
  •   არის მასა,
  •   არის მოცულობა.

განზომილება და ერთეულებირედაქტირება

SI სისტემაში სიმკვრივის განზომილებაა:

სიმკვრივე, გაზომილი ქვემოთ მოყვანილ ერთეულებში შეადგენს ერთ მეათასედს მისი მნიშვნელობისა (კგ/მ3, kg/m3) ერთეულებში. წყლის სიმკვრივე დაახლოებით 1 კგ/დმ3 შეადგენს. მყარი სხეულებისა და სითხეების უმეტესობის სიმკვრივე 0.1 დან 20 კგ/დმ3 ფარგლებში მერყეობს.


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.