განზომილება (ფიზიკა)

სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ განზომილება.

განზომილებაფიზიკური სიდიდეების დამოკიდებულების ფორმა იმ სიდიდეებისაგან, რომლებიც მიღებულია ძირითად სიდიდეებად. ყველაზე უფრო მიზანშეწონილია ამ დამოკიდებულების გამოსახვა სიგრძის, მასისა და დროის მიხედვით. არსებული განსაზღვრებისა და მისი გამომსახველი მათემატიკური ფორმულის შესაბამისად ფართობს აქვს განზომილება , მოცულობას, სიჩქარეს, აჩქარებას, ძალას. იმისათვის, რომ განზომილების ფორმულები განასხვაონ სათანადო ფიზიკური დამოკიდებულების გამომსახველი ფორმულებისაგან, იყენებენ კვადრატულ ფრჩხილებს, მაგალითად, და ა. შ.

ლიტერატურა რედაქტირება