ყინულიწყლის მყარი ფაზა, რომელსაც ახასიათებს სხვადასხვა მოდიფიკაცია. ბუნებაში ყინული გვხვდება ხმელეთზე, წყალში და მიწისქვეშ; აგრეთვე თოვლის, თრთვილის, სეტყვის და სხვა სახით. ყინულის ძირითადი მასა დედამიწაზე დაგროვილია პოლარულ მხარეებში. საინჟინრო გეოლოგიაში განიხილება როგორც ქანი, ყველა მისი დამახასიათებელი თვისებით. XX საუკუნეში გერმანელმა მეცნიერმა გუსტავ ტამანმა აღმოაჩინა პოლიმორფიზმის მოვლენა — ნივთიერების თვისება დაკრისტალდეს სხვადასხვა ფორმით.

ყინულის ნატეხი

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Fletcher N. H. The chemi­cal physics of ice. Camb., 1970.