მთავარი მენიუს გახსნა
მეთანის სტრუქტურა

მეთანი — უმარტივესი ნახშირწყალბადი. ქიმიური ფორმულაა CH4. ის ბუნებრივი აირის ძირითადი კომპონენტია, მისი ნახშირბადის ატომები დაკავშირებულია მარტივი ერთმაგი სიგმა ბმით. მეთანი ალკანების პირველი წარმომადგენელია, რომლებიც ნაჯერი ნახშირწყალბადებია. მეთანის მოლეკულებში ნახშირბადის თითოეული ატომის ორბიტალთა ჰიბრიდიზაციის ტიპია sp3. ორბიტალებს შორის კუთხეა 109°28′. ბმის სიგრძე 0,154 ნმ. მეთანის რადიკალია CH3 მეთილი. მეთანი იწვის: CH4→CO2+H2O.თერმულად იშლება: CH4→C+2H2.გახურებისას მისგან მიიღება აცეტილენი:CH4→CHΞCH+3H2.

მეთანი ჩვეულებრივ პირობებში არ იჟანგება. კალიუმის პერმანგანატის წყალხსნარი ოთახის ტემპერატურაზე უძლურია მასთან ჭიდილში.