ჰიბრიდიზაცია

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ტერმინი ჰიბრიდიზაცია შეიძლება აღნიშნავდეს: