სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ ლ (მრავალმნიშვნელოვანი).

ლიტრი (აღნიშვნა: , L ან l (ზოგჯერ ℓ)) — მოცულობის სისტემგარეშე საზომი ერთეული. 1 ლ = 10−33 (ერთი კუბური მეტრის მეათასედი) = 1 დმ3 ( ერთი კუბური დეციმეტრი) = 103 სმ3 (ათასი კუბური სანტიმეტრი).

ერთეულთა საერთაშორისო სისტემის ერთეულებთან ერთად, ლიტრის გამოყენება დაშვებულია შეუზღუდავად, მსგავსად ზოგიერთი სხვა სისტემგარეშე ერთეულისა (მაგ., საათი – სთ, დღე-ღამე – დღ-ღ და სხვ.).

1901 წლიდან ლიტრს განმარტავდნენ როგორც 1 კგ სუფთა წყლის მოცულობას ნორმალური (760 მმ ვწყ. სვ.) წნევისა და 3.98°C ტემპერატურის პირობებში. შემდგომ გამოირკვა, რომ ეს მოცულობა 28 მემილიონედი ნაწილით აღემატება 1 დმ3-ს, ამასთანავე, დამოკიდებულია გარემოს ტენიანობასა და წყლის იზოტოპურ შედგენილობაზე. შედეგად ზომათა და წონათა XII გენერალურმა კონფერენციამ 1964 წელს მიიღო ლიტრის თანამედროვე განმარტება. ისტორიულად ტერმინი ლიტრი უკავშირდება მოცულობისა და მასის ერთეულს ლიტრას, რომელიც გავრცელებული იყო ბერძნულ-რომაულ კულტურაში და ასევე საქართველოში.

ფართოდ გამოიყენება ლიტრის წარმოებული ერთეულები — სანტილიტრი (სლ, არ გამოიყენებოდა სსრკ-ში), მილილიტრი (მლ, ml), მიკროლიტრი, დეკალიტრი (დალ, dal) და ჰექტალიტრი (ჰლ).

1 მლ = 10−3 ლ = 10−63 = 1 სმ3

1 დალ = 10 ლ = 10−23

1 ჰეკტალიტრი = 100 ლ

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება