სანტიმეტრი

(გადამისამართდა გვერდიდან სმ)

სანტიმეტრი (სანტი... და ...მეტრი; შემოკლებით — სმ.) — სიგრძის ძირითადი ერთეული ერთეულთა SI და CGS (Centimeter (cm), Gramm (g), Sekunde (s)) (სანტიმეტრი, გრამი, წამი) სისტემებში; ტოლია 0,01 მ-ისა. ქართული აღნიშვნაა სმ., საერთაშორისო — cm.

ლიტერატურარედაქტირება