იარდი (აღნიშვნა: yd; ინგლ. yard — პირვანდელი მნიშვნელობა „ჯოხი“, „ღერო“) — სიგრძის ძირითადი საზომი ერთეული ბრიტანული და ამერიკული სიგრძის საზომთა სისტემაში. ტოლია 0.9143992 მეტრის ინგლისში და 0,9144018 მეტრი აშშ-ში (ისეთი გაზომვებისას, რომლებიც განსაკუთრებით დიდ სიზუსტეს არ მოითხოვს, იარდის მნიშვნელობად მიღებულია — 0,9144 მ).

სიგრძის ეტალონები გრინვიჩის ობსერვატორიის კედელზე: 1 იარდი (3 ფუტი), 1 ფუტი, 6 დუიმი (1/2 ფუტი), და 3 დუიმი.[1][2]

წინანდელ რუსულ საზომთა სისტემაში:

ლიტერატურა

რედაქტირება
  1. Bennett, Keith (2004), Bucher, Jay L., რედ., The Metrology Handbook, Milwaukee, WI: American Society for Quality Measurement, p. 8, ISBN 978-0-87389-620-7.
  2. Walford, Edward (1878), Old and New London, VI, http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=45276.


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.