...მეტრი (ბერძ. metron — „ზომა“, metreō — „ვზომავ“) — იმ რთული სიტყვის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ნიშნავს:

ლიტერატურა

რედაქტირება