კილომეტრი

სიგრძის საზომი ერთეული

კილომეტრი (აღნიშვნა: კმ, km) — სიგრძისა და მანძილის გაზომვის ერთეული საერთაშორისო ზომების სისტემაში.

1 კილომეტრი შედგება: