კილო... (ქართული აღნიშვნა ; საერთაშორისო k) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 103 (1 000, ათასი) ამოსავალ ერთეულს.

ოფიციალურად მიღებულია 1795 წელს, მაგრამ ფართოდ უფრო ადრეც გამოიყენებოდა. წარმოშობილია ბერძნულიდან — χίλιοι (ათასი).

მაგალითებირედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება