კილო... (ინგლ. kilo- < ბერძ. χίλιοι — „ათასი“; აღნიშვნა: , k) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 103 (1 000, ათასი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ბერძნულიდან — χίλιοι (ათასი).

ოფიციალურად მიღებულია 1795 წელს[1], მაგრამ ფართოდ უფრო ადრეც გამოიყენებოდა.

მაგალითები რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება