ნანომეტრი (ქართული შემოკლება ნმ, საერთაშორისო nm) არის სიგრძის საზომი ერთეული, რომელიც ტოლია მეტრის ერთი მემილიარდედი ნაწილისა.

ნანომეტრი ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიგრძის ერთეულია ძალიან პატარა მასშტაბებზე. ის 10 ანგსტრემის ტოლია. მაგალითად, ხილული სინათლის ტალღის სიგრძე შეადგენს 380 - 760 ნმ-ს, ხოლო ნახშირბადის ატომებს შორის მანძილი ალმასში 0.15 ნმ-ია. ძველად ნანომეტრის მაგივრად გამოიყენებოდა ერთეული მილიმიკრონი (საერთაშორისო სიმბოლო ).

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება