ნანო... (ინგლ. nano- < ძვ. ბერძნ. νᾶνος — „ჯუჯა“; აღნიშვნა: , n) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 10−9 (1/1 000 000 000, მემილიარდედი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ბერძნულიდან — νᾶνος (ჯუჯა).

1960 წელს ზომა-წონის მეთერთმეტე გენერალურ კონფერენციაზე ოფიციალურად იქნა მიღებული წილადი ერთეულის თავსართად[1].

მაგალითები

რედაქტირება
  • 1 ნანომეტრი = 10−9 მეტრი = 0.000 000 001 მეტრი.
  • 1 ნანოამპერი = 10−9 ამპერი = 0.000 000 001 ამპერი.

ლიტერატურა

რედაქტირება