დეკა... (ქართული აღნიშვნა დკ; საერთაშორისო da) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 101 (10, ათი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ბერძნულიდან — δέκα (ათი).

მაგალითებირედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება