ლოურენსიუმი
103Lr
[266]
5f14 7s2 7p1

ლოურენსიუმი[1][2][3] (ლათ. Lawrencium; ქიმიური სიმბოლო — ), უნნილტრიუმი (ლათ. Unniltrium; ქიმიური სიმბოლო — ), ეკა-ლუტეციუმი (Eka-lutetium) — ელემენტთა პერიოდული სისტემის მეშვიდე პერიოდის, მესამე ჯგუფის (ძველი კლასიფიკაციით მესამე ჯგუფის თანაური ქვეჯგუფის, IIIბ) ხელოვნურად მიღებული რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი. განეკუთვნება აქტინოიდების ოჯახს. მისი ატომური ნომერია — 103, tდნ — 1627 °C, სიმკვრივე — 14.4 გ/სმ3. სტაბილური იზოტოპები არ აქვს. ამ ელემენტის სინთეზის პირველი ცდები ჩაატარა (1961) ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა ალბერტ გიორსოს მეთაურობით. (ლოურენსიუმი უწოდეს ერნესტ ლორენსის პატივსაცემად). სინთეზირებულია ლოურენსიუმის იზოტოპები, რომელთა მასური რიცხვია 255-260. ყველაზე დიდი სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვს იზოტოპ , რომლის ნახევრად დაშლის პერიოდი T½ ≈ 3 წთ.

ლოურენსიუმი, 103Lr
ზოგადი თვისებები
მარტივი ნივთიერების ვიზუალური აღწერა მოვერცხლისფრო
მასური რიცხვი 266
ლოურენსიუმი პერიოდულ სისტემაში
წყალბადი ჰელიუმი
ლითიუმი ბერილიუმი ბორი ნახშირბადი აზოტი ჟანგბადი ფთორი ნეონი
ნატრიუმი მაგნიუმი ალუმინი სილიციუმი ფოსფორი გოგირდი ქლორი არგონი
კალიუმი კალციუმი სკანდიუმი ტიტანი ვანადიუმი ქრომი მანგანუმი რკინა კობალტი ნიკელი სპილენძი თუთია გალიუმი გერმანიუმი დარიშხანი სელენი ბრომი კრიპტონი
რუბიდიუმი სტრონციუმი იტრიუმი ცირკონიუმი ნიობიუმი მოლიბდენი ტექნეციუმი რუთენიუმი როდიუმი პალადიუმი ვერცხლი კადმიუმი ინდიუმი კალა სტიბიუმი ტელური იოდი ქსენონი
ცეზიუმი ბარიუმი ლანთანი ცერიუმი პრაზეოდიმი ნეოდიმი პრომეთიუმი სამარიუმი ევროპიუმი გადოლინიუმი ტერბიუმი დისპროზიუმი ჰოლმიუმი ერბიუმი თულიუმი იტერბიუმი ლუტეციუმი ჰაფნიუმი ტანტალი ვოლფრამი რენიუმი ოსმიუმი ირიდიუმი პლატინა ოქრო ვერცხლისწყალი თალიუმი ტყვია ბისმუტი პოლონიუმი ასტატი რადონი
ფრანციუმი რადიუმი აქტინიუმი თორიუმი პროტაქტინიუმი ურანი (ელემენტი) ნეპტუნიუმი პლუტონიუმი ამერიციუმი კიურიუმი ბერკელიუმი კალიფორნიუმი აინშტაინიუმი ფერმიუმი მენდელევიუმი ნობელიუმი ლოურენსიუმი რეზერფორდიუმი დუბნიუმი სიბორგიუმი ბორიუმი ჰასიუმი მეიტნერიუმი დარმშტადტიუმი რენტგენიუმი კოპერნიციუმი ნიჰონიუმი ფლეროვიუმი მოსკოვიუმი ლივერმორიუმი ტენესინი ოგანესონი
Lu

Lr

(Ups)
ნობელიუმილოურენსიუმირეზერფორდიუმი
ატომური ნომერი (Z) 103
ჯგუფი 3
პერიოდი 7 პერიოდი
ბლოკი d-ბლოკი
ელექტრონული კონფიგურაცია [Rn] 5f14 7s2 7p1
ელექტრონი გარსზე 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
ელემენტის ატომის სქემა
ფიზიკური თვისებები
აგრეგეგატული მდგომ. ნსპ-ში მყარი სხეული
დნობის
ტემპერატურა
1627 °C ​(1900 K, ​​2961 °F)
სიმკვრივე (ო.ტ.) 14.4 გ/სმ3
ატომის თვისებები
ჟანგვის ხარისხი +3
ელექტროდული პოტენციალი
ელექტრო­უარყოფითობა პოლინგის სკალა: 1,3
იონიზაციის ენერგია
  • 1: 478.6 კჯ/მოლ
  • 2: 1428.0 კჯ/მოლ
  • 3: 2219.1 კჯ/მოლ
სხვა თვისებები
ბუნებაში გვხვდება სინთეზირების შედეგად
მესრის სტრუქტურა მჭიდრო ჰექსაგონალური
მაგნეტიზმი პარამაგნეტიკი
CAS ნომერი 22537-19-5
ისტორია
სახელწოდება მომდინარეობს ერნესტ ლოურენსი
აღმომჩენია Lawrence Berkeley National Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research (1961–1971)
ლოურენსიუმის მთავარი იზოტოპები
იზო­ტოპი გავრცე­ლება­დობა ნახევ.
დაშლა
(t1/2)
რადიო.
დაშლა
პრო­დუქტი
256Lr სინთ 27.9 წამ α 252Md
β+ 256No
260Lr სინთ 3.0 წთ α 256Md
β+ 260No
261Lr სინთ 39 წთ სდ
262Lr სინთ 4 სთ β+ 262No
264Lr სინთ 4.8 სთ სდ
266Lr სინთ 11 სთ სდ

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება