კა-ჩატაცება (K-ჩატაცება) — ატომთა ბირთვების რადიოაქტიური დაშლის ერთ-ერთი სახე, როლის დროსაც ბირთვი K-გარსიდან ელექტრონს ჩაიჭერს და ამავე დროს ნეიტრინოს გამოასხივებს. კა-ჩატაცების დროს ბირთვის ერთ-ერთი პროტონი შთანთქავს ელექტრონს და გარდაიქმნება ნეიტრონად. ამ დროს წარმოიქმნება ნეიტრინო, რომელიც გამოსხივდება ატომიდან: . კა-ჩატაცება, ისევე, როგორც სხვა ელექტრონული ჩატაცება (ელექტრონის ჩატაცება L, M და ა. შ. გარსებიდან), მიეკუთვნება ბეტა-დაშლას.

ლიტერატურა რედაქტირება