დნობის კუთრი სითბო

დნობის კუთრი სითბო, დნობის ენტალპია, კრისტალიზაციის კუთრი სითბო (სიმბოლო: λ) — სითბოს ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა დნობის ტემპერატურაზე ერთეული მასის კრისტალური ნივთიერების სითხედ გადაქცევისათვის, ანუ სხვა სიტყვებით — ნივთიერების ერთეული მასის დნობის სითბო.

დნობის სითბო — სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა წონასწორული იზობარულ-იზოთერმული პროცესის დროს ნივთიერების გადასაყვანად მყარი (კრისტალური) მდგომარეობიდან თხევადში.

დნობის კუთრი სითბო აღინიშნება ასო (ბერძნული ლამბდა) დნობის კუთრი სითბოს გამოსათვლელი ფორმულაა: , სადაც  — დნობის კუთრი სითბოა,  — სითბოს რაოდენობა, მიღებული ნივთიერების მიერ დნობისას (ან გამოყოფილი კრასტალიზაციისას),  — გასადნობი (კრისტალიზებად) ნივთიერების მასა.

დნობის კუთრი სითბო იზომება კალ/გ, კკალ/კგ და ჯ/კგ ერთეულებით. არსებობს აგრეთვე მოლური (გრამ-ატომური) დნობის სითბო, (ჯ/მოლ, კკალ/მოლ ან კალ/მოლ) დნობის სითბო.

ნივთიერება დნობის კუთრი სითბო (კჯ/კგ)
ალუმინი 390
რკინა 277
ოქრო 66.2
ყინული 335
სპილენძი 213
ნაფტალინი 151
კალა 60.7
პლატინა 101
ვერცხლისწყალი 12
ტყვია 25
ვერცხლი 105
თუთია 102
თუჯი (თეთრი) 14
თუჯი (ნაცრისფერი) 100

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 3, თბ., 1978. — გვ. 599.
  • Енохович А. С. Краткий справочник по физике. — М.: Высшая школа, 1976. — С. 114. — 288 с.