საქართველოს ტბები

საქართველოს ტბები — ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ტბების ჩამონათვალი.

რიწა, აფხაზეთი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა რედაქტირება

 
ამტყელის ტბა, აფხაზეთი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა რედაქტირება

 
ნადარბაზევის ტბა, გურია

გურიის მხარე რედაქტირება

იმერეთის მხარე რედაქტირება

კახეთის მხარე რედაქტირება

 
ყელის ტბა, მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთის მხარე რედაქტირება

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე რედაქტირება

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე რედაქტირება

 
საღამოს ტბა, სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთის მხარე რედაქტირება

 
ჯანდარის ტბა, ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლის მხარე რედაქტირება

შიდა ქართლის მხარე რედაქტირება

თბილისი რედაქტირება