საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2002

საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2002 — ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა 2002 წლის ინავარში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მისი მიზანი იყო საყოველთაო დემოგრაფიული, ეკონომიკური და სოცილური მონაცემების მიღება. აღწერას ორგანიზებას უწევდა საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.

საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2002

საქსტატის ლოგო
ძირითადი ინფორმაცია
აღწერის თარიღი იანვარი, 2002
მოსახლეობა სულ 4 355 673
პროცენტული ცვლილება 20 %
ყველაზე მეტი მოსახლეობა თბილისი
1 084 087
ყველაზე ცოტა მოსახლეობა რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი
57 776
ლოგო

საქართველოს ფაქტობრივი მოსახლეობა რედაქტირება

მოსახლეობის განაწილება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით რედაქტირება

სახელწოდება 2002 წელი ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობის
წილი პროცენტობით
ორივე სქესი კაცი ქალი
საქართველო 4 355 673 2 049 786 2 305 887 100.0
თბილისი 1 084 087 489 702 594 385 100.0
აფხაზეთის არ (კოდორის ხეობა) 1957 999 958 100.0
აჭარის არ 375 831 180 944 194 887 100.0
ბათუმი 122 207 56 419 65 788 100.0
ქედის რაიონი 20 144 10 004 10 140 100.0
ქობულეთის რაიონი 87 968 43 193 44 775 100.0
შუახევის რაიონი 21 833 10 733 11 100 100.0
ხელვაჩაურის რაიონი 90 858 44 724 46 134 100.0
ხულოს რაიონი 32 821 15 871 16 950 100.0
გურიის მხარე 143 126 67 036 76 090 100.0
ლანჩხუთის რაიონი 40 347 18 931 21 416 100.0
ოზურგეთის რაიონი 78 661 36 719 41 942 100.0
ჩოხატაურის რაიონი 24 118 11 386 12 732 100.0
იმერეთის მხარე 689 345 325 414 363 931 100.0
ქუთაისი 180 822 82 999 97 823 100.0
ტყიბულის რაიონი 30 684 14 474 16 210 100.0
წყალტუბოს რაიონი 73 304 34 852 38 452 100.0
ჭიათურის რაიონი 53 998 25 889 28 109 100.0
ბაღდათის რაიონი 29 446 13 950 15 496 100.0
ვანის რაიონი 34 141 16 220 17 921 100.0
ზესტაფონის რაიონი 75 077 35 963 39 114 100.0
თერჯოლის რაიონი 45 485 21 825 23 660 100.0
სამტრედიის რაიონი 60 429 28 090 32 339 100.0
საჩხერის რაიონი 46 261 22 799 23 462 100.0
ხარაგაულის რაიონი 27 941 13 411 14 530 100.0
ხონის რაიონი 31 757 14 942 16 815 100.0
კახეთის მხარე 406 394 194 341 212 053 100.0
ახმეტის რაიონი 41 000 19 706 21 294 100.0
გურჯაანის რაიონი 72 084 34 239 37 845 100.0
დედოფლისწყაროს რაიონი 30 911 14 618 16 293 100.0
თელავის რაიონი 70 254 33 062 37 192 100.0
ლაგოდეხის რაიონი 51 119 24 973 26 146 100.0
საგარეჯოს რაიონი 59 428 29 281 30 147 100.0
სიღნაღის რაიონი 43 584 20 346 23 238 100.0
ყვარლის რაიონი 38 014 18 116 19 898 100.0
მცხეთა-მთიანეთის მხარე 125 898 60 537 65 361 100.0
ახალგორის რაიონი 7 650 3 691 3 959 100.0
დუშეთის რაიონი 33 731 16 169 17 562 100.0
თიანეთის რაიონი 14 005 6 865 7 140 100.0
მცხეთის რაიონი 65 248 31 228 34 020 100.0
ყაზბეგის რაიონი 5 264 2 584 2 680 100.0
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე 50 957 24 153 26 804 100.0
ამბროლაურის რაიონი 16 225 7 686 8 539 100.0
ლენტეხის რაიონი 8 992 4 400 4 592 100.0
ონის რაიონი 9 182 4 195 4 987 100.0
ცაგერის რაიონი 16 558 7 872 8 686 100.0
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე 463 198 218 259 244 939 100.0
ფოთი 47 199 22 534 24 665 100.0
ზუგდიდის რაიონი 166 463 77 608 88 855 100.0
აბაშის რაიონი 28 552 13 294 15 258 100.0
მარტვილის რაიონი 44 180 21 162 23 018 100.0
სენაკის რაიონი 52 093 24 195 27 898 100.0
ჩხოროწყუს რაიონი 29 443 14 115 15 328 100.0
წალენჯიხის რაიონი 39 945 18 862 21 083 100.0
ხობის რაიონი 41 062 19 587 21 475 100.0
მესტიის რაიონი 14 261 6 902 7 359 100.0
სამცხე-ჯავახეთის მხარე 206 139 98 545 107 594 100.0
ადიგენის რაიონი 21 171 10 235 10 936 100.0
ასპინძის რაიონი 13 106 6 355 6 751 100.0
ახალქალაქის რაიონი 60 486 29 287 31 199 100.0
ახალციხის რაიონი 45 741 21 945 23 796 100.0
ბორჯომის რაიონი 33 074 15 334 17 740 100.0
ნინოწმინდის რაიონი 32 561 15 389 17 172 100.0
ქვემო ქართლის მხარე 494 291 238 936 255 355 100.0
რუსთავი 116 175 55 081 61 094 100.0
ბოლნისის რაიონი 74 243 36 346 37 897 100.0
გარდაბნის რაიონი 112 886 54 756 58 130 100.0
დმანისის რაიონი 28 062 13 660 14 402 100.0
მარნეულის რაიონი 117 660 57 710 59 950 100.0
თეთრიწყაროს რაიონი 25 039 11 934 13 105 100.0
წალკის რაიონი 20 226 9 449 10 777 100.0
შიდა ქართლის მხარე 314 450 150 920 163 530 100.0
გორის რაიონი 148 550 71 401 77 149 100.0
კასპის რაიონი 52 443 25 058 27 385 100.0
ქარელის რაიონი 50 317 24 477 25 840 100.0
ხაშურის რაიონი 63 140 29 984 33 156 100.0

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება