დემოგრაფია (ბერძნ. Demos - ხალხი, Grapho - ვწერ) — მეცნიერება მოსახლეობის აღწარმოების კანონზომიერებების შესახებ, მისი ხასიათის დამოკიდებულებაზე სოციალურ-ეკონომიკურ, ბუნებრივ პირობებზე, მოსახლეობის ეთნიკურ, ენობრივ, რელიგიურ შემადგენლობაზე და ა.შ.

ქვეყნები მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება