ყირიმის კალგების სია

ამ სტატიაში მოცემულია ყირიმის სახანოს კალგების სია.

1486–1507.

1507–1515.

1515–1519.

1519–1523.

1523–1523.

1523–1524.

1524–1524.

1524–1525.

1525–1526.

1526–1528.

1528–1530.

1530–1532.

1532–1532.

1532–1535.

1535–1537.

1537–1551.

1551–1551.

1551–1555.

1555–1577.

1577–1578.

1578–1578.

1578–1584.

1584–1584.

1584–1588.

1588–1597.

1597–1597.

1597–1599.

1599–1607.

1607–1608.

1608–1608.

1608–1610.

1610–1623.

1623–1628.

1628–1631.

1631–1632.

1632–1635.

1635–1637.

1637–1641.

  • ფეთიჰ გირეი, ჩობან-დევლეთ გირეის (მუსტაფა) ვაჟი, ფეთიჰ I გირეის შვილიშვილი:

1641–1644.

1644–1651.

1651–1666.

  • დევლეთ გირეი, ნურედინ ფეთიჰ-ჩობან გირეის ვაჟი:

1666–1671.

1671–1678.

1678–1682.

1682–1683.

1683–1691.

1691–1691.

1691–1692.

1692–1699.

1699–1699.

1699–1699.

1699–1703.

1703–1704.

1704–1707.

1707–1708.

1708–1709.

1709–1713.

1713–1716.

1716–1717.

  • ინაიეთ გირეი:

1717–1718.

1718–1725.

1725.1727.

1727–1730.

1730–1733.

1733–1736.

1736–1737.

1737–1740.

1740–1741.

1741–1743.

1743–1748.

1748–1756.

1756–1758.

1758–1758.

1758–1759.

1759–1760.

1760–1764.

1765–1767.

1767–1767.

1767–1768.

1768–1769.

1769–1770.

1770–1770.

1770–1771.

1771–1772.

1771–1775.

1775–1777.

1777–1778.

  • სახელით უცნობი:

1778–1782.

1782–1782.

  • სახელით უცნობი:

1782–1783.

1787–1789.

1789–1792.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Халим Гирей-султан «Розовый куст ханов, или история Крыма», Симферополь, 2008 г. ISBN 978-966-8518-91-1
  • Смирнов В. Д. «Крымское ханство под верховенством Отоманской империи», том 1, Издательский дом