გურიელი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გურიელი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს:

აგრეთვე