ქაიხოსრო II გურიელი

ტერმინს „ქაიხოსრო“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ ქაიხოსრო.

ქაიხოსრო II გურიელიგურიის მთავარი 1685-1689, გიორგი III გურიელის ძე.

მალაქია II გურიელი
გურიის მთავარი
მმართ. დასაწყისი: 1685
მმართ. დასასრული: 1689
წინამორბედი: მალაქია II გურიელი
მემკვიდრე: მალაქია II გურიელი
დინასტია: გურიელები
მამა: გიორგი III გურიელი

1685 წელს ტახტიდან ჩამოაგდო ბიძა, — მალაქია II გურიელი. ახალციხის ფაშას მოთხოვნით ის უკანვე დააბრუნა, თუმცა ფიცი არ შეასრულა და დააბრმავა ის. ამის გამო ახალციხის ფაშამ 1689 წელს ქაიხოსრო შავშეთის ბეგს მოაკვლევინა.

ლიტერატურა რედაქტირება