ქაიხოსრო

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ქაიხოსრო შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: