ქრისტეს სამოცდაათი მოციქული

სამოცდაათი მოციქული (ანუ 72) — ქრისტეს სამოცდაათი მოციქული რომელიც მან საქადაგებლად მიავლინა.

70 მოციქულის კრება (მინიატურა ბერძნულ ქართული ხელნაწერიდან, XV ს.)

1. და ამისა შემდგომად გამოირჩინა უფალმან სხუანი სამეოც და ათნი და წარავლინნა იგინი ორ-ორნი წინაშე მისსა ყოველსა ქალაქებსა და დაბნებსა, ვიდრეცა ეგულებოდა მას მისლვად. 2. და ეტყოდა მათ: სამკალი ფრიად არს, ხოლო მუშაკნი მცირედ. ევედრენით უკუე უფალსა სამკალისასა, რაჲთა მოავლინნეს მუშაკნი სამკალსა თჳსსა. 3. წარვედით! აჰა ესერა მიგავლინებ თქუენ, ვითარცა კრავთა შორის მგელთა.

(ლუკ.10:1-3)

სამოცდაათ მოციქულთა სია

რედაქტირება
სურათი სახელი ახალი აღთქმა ხსენების დღე ქადაგების ადგილი სულხან-საბა ორბელიანი (ლექსიკონი ქართული)
35   აგაბო (საქ.11:27-28) ძვ. სტ. 8 აპრილი
ახ. სტ. 21 აპრილი
ანტიოქია
68   აკვილა (1კორ.16:19) ძვ. სტ. 14 ივლისი
ახ. სტ. 27 ივლისი
ეფესო
29   ამპლი (რომ.16:8) ძვ. სტ. 31 ოქტომბერი
ახ. სტ. 13 ნოემბერი
ისრაელი ოდესიას ეპისკოპოსი
09   ანანია (საქ.9:10-18) დამასკო, ელეფთეროპოლი
27   ანდრონიკე (რომ.16:7) პანონიის სირმია მაჭარის ეპისკოპოსი
32 აპელი (რომ.16:10) ძვ. სტ. 31 ოქტომბერი
ახ. სტ. 13 ნოემბერი
თრაკია ზმირინის ეპიკოპოსი
56   აპოლო (1კორ.3:6) კორინთო, ახაია
63   არისტარქოსი (საქ.20:4) აპამეია, რომი აპიმიას ეპიკოპოსი და თესალონიკის ეპიკოპოსი
33   არისტობულე (რომ.16:10) ბრიტანეთი ინგლისის ეპისკოპოს
67 არტემი (ტიტ.3:12) კრეტა
21 არქიფო (ფლმ.1:1-2) ლაოდიკია და ფრიგია
37 ასინკრიტე (რომ.16:14) მცირე აზია
70 აქაიკი (1კორ.16:17-18)
06   ბარნაბა (საქ.4:36-37) კვიპროსი
43 გაიოზი (რომ.16:23) ეფესო
71 დიონისე არეოპაგელი (საქ.17:34) გალია
52 ევოდი (ფლპ.4:2) ანტიოქია ანტიოქიის ეპიკოპოსი
20 ეპაფრასი კოლოსი, ლაოდიკია, იერაპოლი
58 ეპაფროდიტე ანდრიანიია, თრაკია, იტალია
26 ეპენტი კორინთო, აქაია
50 ერასტი (რომ.16:23) ისრაელი, ასია
39 ერმი (რომ.16:14) ფილიპი / ბულგარეთი
41 ერმე (რომ.16:14) დალმაცია
62 ზინა (ტიტ.3:13) კრეტა, ლიდდა
01 იაკობი ძმა უფლისა (გალ.1:18) იერუსალიმი
46 იასონი (საქ.1:23) კერკირა
07 იოსტოსი ელევფეროპოლი
34 იროდიონი პატრი
59   კარპეზი ვერია
04 კლეოპა
54   კლიმენტი რომი
60 კოდრატე ათენი / მაგნეზია
24
25
კრისკენტი (კრისკე)
კრისპე
გალატია / გალია
51 კვარტი (რომ.16:23) ბეირუთი
42   ლინუსი რომი
03   ლუკა მახარებელი
45 ლუკი ლაოდიკია
02 მარკოზ მახარებელი რომი, ალექსანდრია
66 მარკოზი
61 მარკ–იოანე ბაბილონი
31 ნარკისი ათენი
13   ნიკანორი (საქ.6:1-5) იერუსალიმი
48 ოლიმპი რომი
19   ონისიმე ბიზანტია
53 ონისიფორე კოლოფონი, კორინთო
15 პარმენი (საქ.6:1-5) მაკედონია
40 პატროვი (რომ.16:14) ნეაპოლი, პოცუოლი
12   პროხორე (საქ.6:1-5) ნიკომედია, ანტიოქია
64 პუდი რომი
36 როფე ფივა
22   სილა სირია, მაკედონია, კორინთო
23 სილოვანე თესალონიკი
05 სვიმეონი – უფლის ძმა აფხაზეთი
72 სვიმეონ ნიგერი იერუსალიმი
47 სოსიპატრე იკონია
55 სოსთენი კოლოფონია
28 სტაქო ბიზანტია
10   სტეფანე პირველმოწამე იერუსალიმი
49 ტერტი იკონია
14 ტიმონი (საქ.6:1-5) ვერია, კორინთო / არაბეთი
16 ტიმოთე ეფესო
17 ტიტე კრეტა
57 ტვიქიკე (ტიტ.3:12) ქალკედონი / კოლოფონი
65   ტროფიმე რომი / არლი
30 ურბანი მაკედონია
08   თადეოზი სირია, მესოპოტამია, სომხეთი
18 ფილიმონ გაზა / კოლოსი
11 ფილიპე (საქ.6:1-5) ეზდუდი, კესარია, ტრალესი
44 ფილოლოგი (რომ.16:15) სინოპი / რომი
38 ფლეგონტი (რომ.16:14) ფრიგიის მარათონი
- იაკობ ალფესი კორინთო
69 ფორტუნატე (1კორ.16:17-18) კორინთო

17 იანვარი. კრება სამოცდაათთა მოციქულთა, რომელნი იყვნენ: იაკობ - ძმა უფლისა, მარკოზ და ლუკა მახარებლები, კლეოპა, სვიმეონ - ნათესავი უფლისა, ბარნაბა, იოსია (იოსტოსი), თადეოზ, ანანია, სტეფანე პირველმოწამე მთავარდიაკონი, ფილიპე, პროხორონ, ნიკანორ, ტიმონ და პარმენ - შვიდთა დიაკონთაგანი, ტიმოთე, ტიტე, ფილიმონ, ონისიმე, ეპაფრასი, არქიპო, შილა, სილოვანე, კრისკენტი, კრისპე, ეპენტი, ანდრონიკე, სტაქო, ამპლი, ურვანი, ნარკისი, აპელი, არისტობულე, იროდიონ, აგაბო, როფე, ასინკრიტე, ფლეგონტი, ერმი, პატროვი, ერმიოს, ლინე, გაიოზ, ფილოლოგი, ლუკი, იასონი, სოსიპატრე, ოლიმპი, ტერტი, ერასტი, კვარტი, ებოდი, ონისიფორე, კლიმენტი, სოსთენი, აპოლო, ტვიქიკე, ეპაფროდიტე, კარპე, კოდრატე, მარკოზი, არტემი, აკვილა, ფორტუნატე და აქაიკი, დიონისე არეოპაგელი და სვიმეონ ნიგერი (I)

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება