იოანე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი იოანე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს:

ქართველები

რედაქტირება

სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები

რედაქტირება