სომხეთის ტერიტორიაზე 100-ზე მეტი მცირე ტბაა[1], რომელთა ნაწილიც მშრალ სეზონზე შრება. სიდიდითა და სასოფლო-სამეურნეო მნიშვნელობის მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი ტბებია სევანი და არფი. დანარჩენ ტბებს მხოლოდ ადგილობრივი მნიშვნელობა აქვთ. ფართობის მიხედვით სომხეთის უდიდესი ტბაა სევანი, მას მოჰყვენიან არფილიჭი, სევლიჭი და აკნალიჭი.[2] სომხეთის ტბების წყლის რესურსების საერთო მარაგი 39,3 მილიარდი მ³-ით ფასდება.

სომხეთის ტბებს შორის რეკორდსმენია — სევანი, ის კავკასიის უდიდესი ტბა და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმთიანი მტკნარი ტბაა. მტკნარი წყლის რესურსებით მხოლოდ ტიტიკაკის ტბას ჩამორჩება.

მდებარეობა პროვინციების მიხედვით რედაქტირება

ქვემოთ მოცემულია სომხეთის ტბების სია პროვინციების მიხედვით.

შირაკის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
არფი Արփի լիճ შირაკის პროვინციის ჩრდილო-დასავლეთი 25 2023 ბმული ბმული
არდენისი Արդենիս լիճ სოფელ არდენისის უშუალო სიახლოვეს 1,2 2020 ბმული ბმული
აზატანი Ազատան լիճ გიუმრიდან სამხრეთით 3 კმ-ში 1,6 1500 ბმული ბმული
თაგავორი Թագավորական լիճ არაგაწის მთა, მდინარე ამბერდიდან დასავლეთით 1 კმ-ზე, მანთაშის წყალსაცავში ჩადინებამდე 0,45 3150 ბმული ბმული

ლორეს პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
ეტიკი Էտտիկ լիճ ლორეს ვაკის უკიდურესი დასავლეთი ნაწილი 1,1 1820 ბმული ბმული
სტეფანავანი Ստեփանավան լիճ სტეფანავანიდან ჩრდილო-დასავლეთით 1 კმ-ში, E117-ის ავტომაგისტრალის უშუალო სიახლოვეს „სტეფანავანის“ ტბების კომპლექსში შემავალი ყველა ტბის სანაპირო ზოლის სიგრძე 2 კმ-ია 1550 ბმული ბმული
წოვერი Ծովեր լիճ ძორაგეტის ვაკეების კომპლექსის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი 0,7 1400 ბმული ბმული

ტავუშის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
გოში Գոշ լիճ სოფელ გოშიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 2 კმ-ში 0,4 1400 ბმული ბმული
პარზი Պարզ լիճ სოფელ გოშიდან სამხრეთ-დასავლეთით 4 კმ-ში 0,8 1350 ბმული ბმული

არაგაწოტნის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
ქარი Քարի լիճ არაგაწის მთის სამხრეთ მწვერვალის სამხრეთით 3.5 კმ-ში 1,5 3200 ბმული ბმული
ლესინგი Լեսինգ լիճ არაგაწის მთის ჩრდილოეთ მწვერვალის აღმოსავლეთით 3.5 კმ-ში 0,5 3320 ბმული ბმული
უმროი Ումրոյ լիճ არაგაწის მთის ჩრდილოეთ მწვერვალის აღმოსავლეთით 5.5 კმ-ში 1,4 3070 ბმული ბმული

კოტაიქის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
აკნა Ակնա լիճ გეღამის მთიანეთი, ვულკან ლჭაინის კრატერი 2,3 3050 ბმული ბმული
წაღკუნიაცი Ծաղկունյաց լիճ წაღკუნიაცის ქედის აღმოსავლეთი ტოტი 0,5 2500 ბმული ბმული
წაღკუნიაცი Ծաղկունյաց լիճ წაღკუნიაცის ქედის შუა ნაწილი 0,4 2420 ბმული ბმული
საგერი Սագերի լիճ სოფელ ზოვქიდან აღმოსავლეთით 9 კმ-ში 1 2200 ბმული ბმული
სევაბერდი Սեւաբերդ լիճ ლუსნალიჭის ტბიდან დასავლეთით 7 კმ-ში 1,2 2000 ბმული ბმული
ბაზმალიჭქი Բազմալիճք լիճ ვულკან ატისიდან აღმოსავლეთით 6 კმ-ში 0,35 2000 ბმული ბმული
ლუსნალიჭი Լուսնալիճ լիճ აკნის ტბიდან დასავლეთით 3 კმ-ში 0,3 3050 ბმული ბმული
აპრეი სოფელ ლერნანისტიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 2 კმ-ში 0,7 1950 ბმული ბმული

გეღარქუნიქის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
სევანი Սևան լիճ გეღარქუნიქის პროვინცია 215 1896 ბმული ბმული
კარმირი Կարմիր լիճ გეღამის მთიანეთის მწვერვალ პატარა აჟდააქიდან ჩრდილოეთით 1,8 კმ-ში 0,3 2700 ბმული ბმული

არმავირის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
აიღრი (მეწამორი) Այղր լիճ სოფელ მეწამორიდან აღმოსავლეთით 2,5 კმ-ში 1 970 ბმული ბმული

არარატის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
ვიშაპი Վիշապա լիճ სოფელ გოღთიდან დასავლეთით 10 კმ-ში; გეღამის მთიანეთის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი 2,3 2750 ბმული ბმული

ვაიოცძორის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
ბარძრუნი Բարձրունի լիճ აიოძორის ქედის ჩრდილო-დასავლეთი ფერდობი 0,45 2500 ბმული ბმული
ძობანი Չոբան լիճ სომხეთისა და მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის საზღვარი 2,3 2950 ბმული ბმული
მარტიროს-ნერქინი Մարտիրոս ներքին լիճ აიოძორის ქედის ჩრდილოეთი მთისწინეთი; სოფელ ვაიქიდან სამხრეთით 11 კმ-ში 0,3 1900 ბმული ბმული
სრბალიჭი Սրբալիճ լիճ აიოძორის ქედის ჩრდილოეთი მთისწინეთი; სოფელ ვაიქიდან სამხრეთით 11,5 კმ-ში 0,45 2000 ბმული ბმული
მარტიროს-ვერინი Մարտիրոս (Վերին) լիճ აიოძორის ქედის ჩრდილოეთი მთისწინეთი; სოფელ ვაიქიდან სამხრეთით 11 კმ-ში 0,35 2150 ბმული ბმული
კაპუიტი Կապույտ լիճ აიოძორის ქედის ჩრდილოეთი მთისწინეთი; სოფელ გომქიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 4,5 კმ-ში 1 2100 ბმული ბმული

სიუნიქის პროვინცია რედაქტირება

ტბა სომხური სახელი ადგილმდებარეობა სანაპირო ხაზის სიგრძე (კმ) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) მდებარეობა რუკაზე
თანამგზავრული ხედი ფიზიკური რუკა
სევი Սեւ լիճ სომხეთისა და მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის საზღვარი 5 2650 ბმული ბმული
ბერდალიჭი (ხალაში) Բերդալիճ (Խալաշ) լիճ სპანდარიანის წყალსაცავიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 15,5 კმ-ში 1,4 3000 ბმული ბმული
ზარდოვი Զարթով լիճ ზანგეზურის ქედის ზემო წელი; სოფელ ბრნაკოთიდან დასავლეთით 8 კმ-ში 1,6 2400 ბმული ბმული
კაპუტანი (გოგი) Կապուտան (Գոգի) լիճ ზანგეზურის ქედის ზემო წელი; ქალაქ ქაჯარანიდან სამხრეთ-დასავლეთით 8,5 კმ-ში 1,6 3200 ბმული ბმული
წაღკარი Ծաղկարի լիճ ზანგეზურის ქედის ზემო წელი; ქალაქ ქაჯარანიდან სამხრეთ-დასავლეთით 7,5 კმ-ში 1,1 3280 ბმული ბმული
ანტაკი Անտակ լիճ ზანგეზურის ქედის ზემო წელი; სოფელ ბრნაკოთიდან დასავლეთით 9 კმ-ში 0,6 2350 ბმული ბმული
გაზანა Գազանա լիճ ზანგეზურის ქედის ზემო წელი; ქალაქ ქაჯარანიდან ჩრდილო-დასავლეთით 14 კმ-ში 1,1 3150 ბმული ბმული
კაპუიტი Կապույտ լիճ ზანგეზურის ქედის ზემო წელი; სოფელ ლიჭქიდან დასავლეთით 8,5 კმ-ში 0,4 3290 ბმული ბმული
აილახი Այլիխ լիճ სპანდარიანის წყალსაცავიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 19 კმ-ში 6,5 3000 ბმული ბმული

გადა ამისა, სომხეთში მდებარეობს შემდეგი ტბები:

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

  1. Д.А. Погосян. (1965) О высокогорных озерах Сюника (Зангезура). 18 (6). pp. 66-71. ISSN 0515-961X. Известия АН Армянской ССР. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2014-10-24. ციტირების თარიღი: 2014-10-17.
  2. АРМЕНИЯ — Первая Христианская Страна>>История и культура Армении (МАМА plus). დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2012-05-02. ციტირების თარიღი: 2015-10-11.