საქართველოს სსრ-ის უშიშროების ხელმძღვანელები

სახელმწიფო უშიშროების სახალხო კომისრებირედაქტირება

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეებირედაქტირება

მისამართი: ქ. თბილისი, ლესია უკრაინკას ქუჩა, სახლი №3.

აფხაზეთის ასსრრედაქტირება

აფხაზეთის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომისრებირედაქტირება

აფხაზეთის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომისრის მოადგილეებირედაქტირება

აფხაზეთის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეებირედაქტირება

აჭარის ასსრრედაქტირება

აჭარის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომისრებირედაქტირება

აჭარის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეებირედაქტირება

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ქუთაისის რეგიონის სამმართველოს უფროსებირედაქტირება

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ქუთაისის რეგიონის სამმართველო ჩამოყალიბდა სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით 1951 წლის 5 ნოემბერს.

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ქუთაისის რეგიონის სამმართველოს უფროსის მოადგილერედაქტირება

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს თბილისის რეგიონის სამმართველოს უფროსებირედაქტირება

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს თბილისის რეგიონი სამმართველო ჩამოყალიბდა სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით 1951 წლის 5 ნოემბერს.

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს თბილისის რეგიონის სამმართველოს უფროსის მოადგილერედაქტირება

სამხრეთ ოსეთის აორედაქტირება

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახელმწიფო უშიშროების სახალხო კომისრები - მინისტრებირედაქტირება

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახელმწიფო უშიშროების სახალხო კომისარიატის სამმართველოს უფროსებირედაქტირება

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის განყოფილების უფროსებირედაქტირება