საქართველოს სსრ-ის უშიშროების ხელმძღვანელები

სახელმწიფო უშიშროების სახალხო კომისრები

რედაქტირება

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეები

რედაქტირება

მისამართი: ქ. თბილისი, ლესია უკრაინკას ქუჩა, სახლი №3.

აფხაზეთის ასსრ

რედაქტირება

აფხაზეთის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომისრები

რედაქტირება

აფხაზეთის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომისრის მოადგილეები

რედაქტირება

აფხაზეთის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეები

რედაქტირება

აჭარის ასსრ

რედაქტირება

აჭარის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომისრები

რედაქტირება

აჭარის ასსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეები

რედაქტირება

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ქუთაისის რეგიონის სამმართველოს უფროსები

რედაქტირება

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ქუთაისის რეგიონის სამმართველო ჩამოყალიბდა სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით 1951 წლის 5 ნოემბერს.

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ქუთაისის რეგიონის სამმართველოს უფროსის მოადგილე

რედაქტირება

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს თბილისის რეგიონის სამმართველოს უფროსები

რედაქტირება

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს თბილისის რეგიონი სამმართველო ჩამოყალიბდა სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით 1951 წლის 5 ნოემბერს.

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს თბილისის რეგიონის სამმართველოს უფროსის მოადგილე

რედაქტირება

სამხრეთ ოსეთის აო

რედაქტირება

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახელმწიფო უშიშროების სახალხო კომისრები - მინისტრები

რედაქტირება

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახელმწიფო უშიშროების სახალხო კომისარიატის სამმართველოს უფროსები

რედაქტირება

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის განყოფილების უფროსები

რედაქტირება