იაპონიის იმპერატორების სია

იაპონიის იმპერატორების პირველი 28 იმპერატორიდან, განსაკუთრებით 16 ლეგენდარულ იმპერატორებად ითვლებიან.

იაპონიის იმპერატორები (ძვ. წ. 660–დღემდე) რედაქტირება

მმართველობის წლები პორტრეტი გარდაცვალების შემდგომი სახელი საკუთარი სახელი (იმინა) შენიშვნა
ლეგენდარული იმპერატორები (ძვ. წ. 660-ახ. წ. 269 )
1 ძვ. წ. 660–585    იმპერატორი ძიმუ კამუიამატო ივარებიკო   ტრადიციული თარიღები; ამტკიცებდა მზის ქალღმერთ, ამატერასუს შთამომავლობას;[1] სავარაუდოდ ლეგენდარული
2 ძვ. წ. 581–549    იმპერატორი სუიძეი კამუ ნუნაგავამიმი ნო მიკოტო   ტრადიციული თარიღები;[2] ძიმუს მე-3 ვაჟი;[3] სავარაუდოდ ლეგენდარული პიროვნება
3 ძვ. წ. 549–511    იმპერატორი ანეი შიკიცუშიკო ტამადემი ნო მიკოტო   ტრადიციული თარიღები;[4] სუიძეის შვილი და მემკვიდრე;[3] სავარაუდოდ ლეგენდარული პიროვნება
4 ძვ. წ. 510–476    იმპერატორი იტოკუ ოჰო იამატოშიკო სუკიტომო ნო მიკოტო   ტრადიციული თარიღები;[5] ანეის მე-2 შვილი;[3] სავარაუდოდ ლეგენდარული პიროვნება
5 ძვ. წ. 475–393    იმპერატორი კოსიო მიმაცუჰიკო კაეშინე ნო მიკოტო   ტრადიციული თარიღები;[6] იტოკუს შვილი და მემკვიდრე;[3] სავარაუდოდ ლეგენდარული პიროვნება
6 ძვ. წ. 392–291    იმპერატორი კოანი ოჰო იამატო ტარასიჰიკო კუნიოში ჰიტო ნო მიკოტო   ტრადიციული თარიღები;[7] კოსიოს მეორე შვილი;[3] სავარაუდოდ ლეგენდარული პიროვნება
7 ძვ. წ. 290–215    იმპერატორი კორეი ოჰო იამატო ნეკოჰიკო ფუტონი ნო მიკოტო   ტრადიციული თარიღები;[8] კოანის შვილი და მემკვიდრე;[3] სავარაუდოდ ლეგენდარული პიროვნება
8 ძვ. წ. 214–158    იმპერატორი კოგენი ოჰო იამატო ნეკოჰიკო კუნი კურუ ნო მიკოტო   ტრადიციული თარიღები;[9] კორეის შვილი და მემკვიდრე;[3] სავარაუდოდ ლეგენდარული პიროვნება
9 ძვ. წ. 157–98    იმპერატორი კაიკა ვაკა იამატო ნეკოჰიკო ოჰო ბიბინო ნო მიკოტო   ტრადიციული თარიღები;[10] კოგენის მეორე შვილი;[3] სავარაუდოდ ლეგენდარული პიროვნება
10 ძვ. წ. 97–30    იმპერატორი სუძინი მიმაკი ირიჰიკო ინიე ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები;[11] პირველი იმპერატორი რომლის არსებობა სარწმუნოა
11 ძვ. წ.29 –ახ. წ. 70    იმპერატორი სუინინი იკუმე ირიჰიკო ისაჩი ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[12]
12 71–130 წწ   იმპერატორი კეიკო ოჰო ტარასიჰიკო ოსიროვაკე ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[13]
13 131–191 წწ   იმპერატორი სეიმუ ვაკა ტარასიჰიკო ტრადიციული თარიღები[14]
14 192–200 წწ   იმპერატორი ტიუაი ტარასი ნაკაცუჰიკო ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[15]
201–269 წწ   რეგენტი ძინგუ ოკინაგა ტარაშიჰიმე ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები;[16] იმპერატორ იოძინის რეგენტი; არ ითვლება ოფიციალურ იმპერატორად
კოფუნის ეპოქა (270-539)
15 270–310 წწ   იმპერატორი ოძინი ჰონდა ნო სუმერა-მიკოტო / ოტომოვაკე ნო მიკოტო / ჰომუტავაკე ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები;[17] ბოლო იმპერატორი ლეგენდარული იმპერატორებიდანსაჭიროებს წყაროს მითითებას - თარიღი არ არის მითითებული! გამოიყენებთ {{subst:ფაქტიჩა}} !
16 313–399 წწ   იმპერატორი ნინტოკუ ოჰო საძაკი ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[18]
17 400–405 წწ   იმპერატორი რიტიუ ისაჰო ვაკე ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[19]
18 406–410 წწ   იმპერატორი ჰანძეი ტაძიჰი მიზუჰა ვაკე ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[20]
19 411–453 წწ   იმპერატორი ინგიო ვო ასაზუმა ვაკუგო ნო სუკუნე ტრადიციული თარიღები[21]
20 453–456 წწ   იმპერატორი ანკო ანაჰო ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[22]
21 456–479 წწ   იმპერატორი იურიაკუ ოჰო ჰაცუსე ვაკატაკერუ ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[23]
22 480–484 წწ   იმპერატორი სეინეი სირაკა ტაკეჰირო კუნი ოსი ვაკა იამატო ნეკო ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[24]
23 485–487 წწ   იმპერატორი კენძო ოჰოკე ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[25]
24 488–498 წწ   იმპერატორი ნინკენი ოჰოსი (ოჰოსუ) ნო მიკოტო / სიმანო ირაცუკო ტრადიციული თარიღები[26]
25 498–506 წწ   იმპერატორი ბურეცუ ვოჰაცუსე ვაკასაძაკი ტრადიციული თარიღები[27]
26 507–531 წწ   იმპერატორი კეიტაი ოტო / ჰიკოფუტო (ჰიკოფუტო ნო მიკოტო / ოდო ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები;[28]
27 531–535 წწ   იმპერატორი ანკანი ჰიროკუნი ოშიტაკე კანაჰი ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[29]
28 535–539 წწ   იმპერატორი სენკა ტაკეო ჰიროკუნი ოშიტატე ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[30]
ასუკას ეპოქა (539–710)
29 539–571 წწ   იმპერატორი კიმეი ამეკუნი ოშიჰარუკი ჰირონივა ნო სუმერა მიკოტო ტრადიციული თარიღები[31]
30 572–585 წწ   იმპერატორი ბიდაცუ ოსადა ნო ნუნაკურა ნო ფუტოტამაშიკი ნო მიკოტო ტრადიციული თარიღები[32]
31 585–587 წწ   იმპერატორი იომეი ოოე / ტაჩიბანა ნო ტოიოჰი ნო სუმერა მიკოტო ტრადიციული თარიღები[33]
32 587–592 წწ   სუსიუნი ჰაცუსებე ნო (ვაკასასაგი) მიკოტო ტრადიციული თარიღები[34]
33 592–628 წწ   იმპერატორი ქალი სუიკო ნუკატაბე / ტოიომიკე კაშიკიაჰიმე ტრადიციული თარიღები;[35] პირველი არალეგენდარული ქალი იმპერატორი; პრინცი სიტოკუ მისი რეგენტი იყო
34 629–641 წწ   იმპერატორი ძიომეი ტამურა (ოკი ნაგატარაშიჰი ჰირონუკა ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[36]
35 642–645 წწ   იმპერატორი ქალი კოგიოკუ ტაკარა (ამე ტოიოტაკარაიკაში ჰიტარაში ჰიმე ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები;[37] იმპერიას ორჯერ მართავდა
36 645–654 წწ   იმპერატორი კოტოკუ კარუ (ამე იოროზუ ტოიოჰი ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[38]
37 655–661 წწ   იმპერატრი ქალი კოგიოკუ ტაკარა (ამე ტოიოტაკარაიკაში ჰიტარაში ჰიმე ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[39]
38 661–672 წწ   იმპერატორი ტენძი კაცურაგი / ნაკანო-ოოე (ამე მიკოტო ჰირაკასუვაკე ნო მიკოტო / ამაცუ მიკოტო საკივაკე ნო მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[40]
39 672 წწ   იმპერატორი კობუნი ოტომო ტრადიციული თარიღები;[41] უზურპირებული იყო ტემუს მიერ; სიკვიდლის შემდგომი სახელი (1870)
40 672–686 წწ   იმპერატორი ტენმუ ოამა / ოჰოშიამა / ოსამა (ამე ნო ნუნაჰარა ოკი ნო მაჰიტო ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[42]
41 686–697 წწ   იმპერატორი ქალი ძიტო უნონოსარარა (ტაკამა ნო ჰარაჰირო ნო ჰიმე ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[43]
42 697–707 წწ   იმპერატორი მომუ კარუ (ამე ნო მამუნე ტოიოოჰოჯი ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[44]
43 707–715 წწ   იმპერატორი ქალი გემეი აჰე (იამატონეკო ამაცუ მიშირო ტოიოკუნი ნარიჰიმე ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[45]
ნარას ეპოქა (710–794)
43 707–715 წწ   იმპერატორი ქალი გემეი აჰე (იამატონეკო ამაცუ მიშირო ტოიოკუნი ნარიჰიმე ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[45]
44 715–724 წწ   იმპერატორი ქალი გენშო ჰიდაკა / ნიინომი (იამატონეკო ტაკამიზუ კიიოტარაში ჰიმე ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[46]
45 724–749 წწ   იმპერატორი სიომუ ობიტო (ამესიუსი კუნიოსიჰარარუკი ტოიოსაკურაჰიკო კო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[47]
46 749–758 წწ   იმპერატორი ქალი კოკენი აბე (იამატონეკო ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები;[48] იმპერიას მართავდა ორჯერ
47 758–764 წწ   იმპერატორი ძიუნინი ოი ტრადიციული თარიღები[49]
48 764–770 წწ   იმპერატორი ქალი სიოტოკუ აბე (იამატონეკო ნო სუმერა მიკოტო) ტრადიციული თარიღები;[50] მმართველობის მეორე სახელი იმპერატორი კოკენი იყო
49 770–781 წწ   იმპერატორი კონინი სირაკაბე (ამემუნე ტაკაცუგი ნო მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[51]
სიკვდილის შემდგომი მმართველობის წწ პრინცი სავარა (სუდო-ტენო) სავარა-სინო ტრადიციული თარიღები. ნახსენებია მხოლოდ იაპონიის იმპერატორების სიაში.
50 781–806 წწ   იმპერატორი კამუ იამაბე (იამატონეკო ამაცუ ჰიცუგი იადერი ნო მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[52]
ჰეიანის ეპოქა (794–1185)
50 781–806 წწ   იმპერატორი კამუ იამაბე (იამატონეკო ამაცუ ჰიცუგი იადერი ნო მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[52]
51 806–809 წწ   იმპერატორი ჰეიძეი ატე (იამატონეკო ამეოსიკუნი ტაკაჰიკო ნო მიკოტო) ტრადიციული თარიღები[53]
52 809–823 წწ   იმპერატორი საგა კამინო ტრადიციული თარიღები[54]
53 823–833 წწ   იმპერატორი ძიუნა ოტომო ტრადიციული თარიღები[55]
54 833–850 წწ   იმპერატორი ნიმიო მასარა ტრადიციული თარიღები[56]
55 850–858 წწ   იმპერატორი მონტოკუ მიჩიასუ ტრადიციული თარიღები[57]
56 858–876 წწ   იმპერატორი სეივა კორეჰიტო ტრადიციული თარიღები[58]
57 876–884 წწ   იმპერატორი იოძეი სადააკირა ტრადიციული თარიღები[59]
58 884–887 წწ   იმპერატორი კოკო ტოკიასუ ტრადიციული თარიღები[60]
59 887–897 წწ   იმპერატორი უდა სადამი ტრადიციული თარიღები[61]
60 897–930 წწ   იმპერატორი დაიგო აცუჰიტო ტრადიციული თარიღები[62]
61 930–946 წწ   იმპერატორი სუძაკუ იუტააკირა ტრადიცული თარიღები[63]
62 946–967 წწ   იმპერატორი მურაკამი ნარიაკიარა ტრადიციული თარიღები[64]
63 967–969 წწ   იმპერატორი რეიძეი ნორიჰარა ტრადიციული თარიღები[65]
64 969–984 წწ   იმპერატორი ენიუ მოირჰარა ტრადიციული თარიღები[66]
65 984–986 წწ   იმპერატორი კაძანი მოროსადა ტრადიციული თარიღები[67]
66 986–1011 წწ   იმპერატორი იტიძიო იასუჰიტო/კანეჰიტო ტრადიციული თარიღები[68]
67 1011–1016 წწ   იმპერატორი სანძიო ოკისადა/იასადა ტრადიციული თარიღები[69]
68 1016–1036 წწ   იმპერატორი გო იტიძიო აცუჰირა ტრადიციული თარიღები[70]
69 1036–1045 წწ   იმპერატორი გო-სუძაკუ აცუნაგა/აცუიოსი ტრადიციული თარიღები[71]
70 1045–1068 წწ   იმპერატორი გო-რეიძეი ტიკაჰიტო ტრადიციული თარიღები[72]
71 1068–1073 წწ   იმპერატორი გო-სანძიო ტაკაჰიტო ტრადიციული თარიღები[73]
72 1073–1086 წწ   იმპერატორი სირაკავა სადაჰიტო ტრადიციული თარიღები[74]
73 1087–1107 წწ   იმპერატორი ჰორიკავა ტარუჰიტო ტრადიციული თარიღები[75]
74 1107–1123 წწ   იმპერატორი ტობა მუნეჰიტო ტრადიციული თარიღები[76]
75 1123–1142 წწ   იმპერატორი სუტოკუ აკიჰიტო ტრადიციული თარიღები[77]
76 1142–1155 წწ   იმპერატორი კონოე ნარიჰიტო ტრადიციული თარიღები[78]
77 1155–1158 წწ   იმპერატორი გო-სირაკავა მასაჰიტო ტრადიციული თარიღები[79]
78 1158–1165 წწ   იმპერატორი ნიძიო მორიჰიტო ტრადიციული თარიღები[80]
79 1165–1168 წწ   იმპერატორი როკუძიო იორიჰიტო ტრადიციული თარიღები[81]
80 1168–1180 წწ   იმპერატორი ტაკაკურა ნორიჰიტო ტრადიციული თარიღები[81]
81 1180–1185 წწ   იმპერატორი ანტოკუ ტოკიჰიტო ტრადიციული თარიღები[82]
კამაკურას ეპოქა (1185–1333)
82 1183–1198 წწ   იმპერატორი გო-ტობა ტაკაჰირა ტრადიციული თარიღები[83]
83 1198–1210 წწ   იმპერატორი ცუტიმიკადო ტამეჰიტო ტრადიციული თარიღები[84]
84 1210–1221 წწ   იმპერატორი ძიუნტოკუ მორიჰარა/მორინარი ტრადიციული თარიღები[85]
85 1221 წწ   იმპერატორი ტიუკიო კანეჰირა/კანენარი ტრადიციული თარიღები[86]
86 1221–1232 წწ   იმპერატორი გო-ჰორიკავა იუტაჰიტო ტრადიციული თარიღები[87]
87 1232–1242 წწ   იმპერატორი სიძიო მიცუჰიტო/ჰიდეჰიტო ტრადიციული თარიღები[88]
88 1242–1246 წწ   იმპერატორი გო-საგა კუნიჰიტო ტრადიციული თარიღები[89]
89 1246–1260 წწ   იმპერატორი გო ფუკაკუსა ჰისაჰიტო ტრადიციული თარიღები[90]
90 1260–1274 წწ   იმპერატორი კამეიამა ცუნეჰიტო ტრადიციული თარიღები[91]
91 1274–1287 წწ   იმპერატორი გო-უდა იოჰიტო ტრადიციული თარიღები[92]
92 1287–1298 წწ   იმპერატორი ფუსიმი ჰიროჰიტო ტრადიციული თარიღები[93]
93 1298–1301 წწ   იმპერატორი გო-ფუსიმი ტანეჰიტო ტრადიციული თარიღები[94]
94 1301–1308 წწ   იმპერატორი გო-ნიძიო კუნიჰარუ ტრადიციული თარიღები[95]
95 1308–1318 წწ   იმპერატორი ჰანაძონო ტომოჰიტო ტრადიციული თარიღები[96]
96 1318–1339 წწ   იმპერატორი გო-დაიგო ტაკაჰარუ ტრადიციული თარიღები;[97] ჩრდილოეთ სამეფო კარი
ჩრდილოეთი სამეფო კარი (1333–1392)
1331–1333 წწ   იმპერატორი კოგონი კაძუჰიტო ტრადიციული თარიღები[98]
1336–1348 წწ   იმპერატორი კომიო იუტაჰიტო ტრადიციული თარიღები[99]
1348–1351 წწ   იმპერატორი სუკო ოკიჰიტო ტრადიციული თარიღები[100]
1351–1352 წწ უმეფობის ხანა
1352–1371 წწ   იმპერატორი გო-კოგონი იაჰიტო ტრადიციული თარიღები[101]
1371–1382 წწ   იმპერატორი გო-ენიუ ოჰიტო ტრადიციული თარიღები[102]
1382–1392 წწ   იმპერატორი გო-კომაცუ მოტოჰიტო ტრადიციული თარიღები;[103]
მურომატის პერიოდი (1333–1573)
96 1318–1339 წწ   იმპერატორი გო-დაიგო ტაკაჰარუ ტრადიციული თარიღები;[97] ჩრდილოეთის სამეფო კარი
97 1339–1368 წწ   იმპერატორი გო-მურაკამი ნორიანგა/ნორიიოში ტრადიციული თარიღები; [104] ჩრდილოეთის სამეფო კარი
98 1368–1383 წწ   იმპერატორი ტიოკეი იუტანარი ტრადიციული თარიღები;[105] ჩრდილოეთის სამეფო კარი
99 1383–1392 წწ   იმპერატორი გო-კამეიამა ჰირონარი ტრადიციული თარიღები;[106] ჩრდილოეთის სამეფო კარი
100 1392–1412 წწ   იმპერატორი გო-კომაცუ მოტოჰიტო ტრადიციული თარიღები;[107] გაერთიანდა სამეფოები
101 1412–1428 წწ   იმპერატორი სიოკო მიჰიტო ტრადიციული თარიღები[108]
102 1428–1464 წწ   იმპერატორი გო-ჰანაძონო ჰიკოჰიტო ტრადიციული თარიღები[109]
103 1464–1500 წწ   იმპერატორი გო-ცუჩიმიკადო ფუსაჰიტო ტრადიციული თარიღები[110]
104 1500–1526 წწ   იმპერატორი გო-კასივაბარა კაცუჰიტო ტრადიციული თარიღები[111]
105 1526–1557 წწ   იმპერატორი გო-ნარა ტომოჰიტო ტრადიციული თარიღები[112]
106 1557–1586 წწ   იმპერატორი ოგიმატი მიჩიჰიტო ტრადიციული თარიღები[113]
აძუტი-მომიამას პერიოდი (1573–1603)
106 1557–1586 წწ   იმპერატორი ოგიმატი მიჩიჰიტო ტრადიციული თარიღები[113]
107 1586–1611 წწ   იმპერატორი გო-იოძეი კაძუჰიტო / კატაჰიტო ტრადიციული თარიღები[114]
ედოს ეპოქა (1603–1867)
107 1586–1611 წწ   იმპერატორი გო-იოძეი კაძუჰიტო/კატაჰიტო ტრადიციული თარიღები[114]
108 1611–1629 წწ   იმპერატორი გო-მიძუნო
(გო-მინუ)
კოტოჰიტო ტრადიციული თარიღები[115]
109 1629–1643 წწ   იმპერატრიცა მეისიო ოკიკო ტრადიციული თარიღები[116]
110 1643–1654 წწ   იმპერატორი გო-კომიო ცუგუჰიტო ტრადიციული დათარიღები[117]
111 1655–1663 წწ   იმპერატორი გო-საი ნაგაჰიტო ტრადიციული თარიღები[118]
112 1663–1687 წწ   იმპერატორი რეიგენი სატოჰიტო ტრადიციული თარიღები[119]
113 1687–1709 წწ   იმპერატორი ჰიგასიამა ასაჰიტო ტრადიციული თარიღები[120]
114 1709–1735 წწ   იმპერატორი ნაკამიკადო იასუჰიტო ტრადიციული თარიღები[121]
115 1735–1747 წწ   იმპერატორი საკურამატი ტერუჰიტო ტრადიციული თარიღები[122]
116 1747–1762 წწ   იმპერატორი მომოძონო ტოოჰიტო ტრადიციული თარიღები[123]
117 1762–1771 წწ   იმპერატრიცა გო-საკურამატი ტოშიკო ტრადიციული თარიღები[124]
118 1771–1779 წწ   იმპერატორი გო-მომოძონო ჰიდეჰიტო ტრადიციული თარიღები[125]
119 1780–1817 წწ   იმპერატორი კოკაკუ ტომოჰიტო ტრადიციული თარიღები[126]
120 1817–1846 წწ   იმპერატორი ნინკო აიაჰიტო ტრადიციული თარიღები[127]
121 1846–1867 წწ   იმპერატორი კომეი ოსაჰიტო
თანამედროვე იაპონია (იმპერიული და ომის შემდგომი) (1867 წლიდან)
122 1867–1912 წწ   იმპერატორი მეიძი მუცუჰიტო იმპერიული იაპონიის პირველი იმპერატორი.
123 1912–1926 წწ   იმპერატორი ტაისიო იოსიჰიტო კრონპრინცი ჰიროჰიტო იხსენიებოდა, როგორც სესიო (პრინცი რეგენტი) 1921–1926.
124 1926–1989 წწ   იმპერატორი სიოვა ჰიროჰიტო იმპერიული იაპონიის უკანასკნელი იმპერატორი.
125 1989 წლიდან დღემდე   აკიჰიტო
(თანამედროვე მონარქი)
აკიჰიტო მოიხსენიება, როგორც „აწმყო იმპერატორი” ან ტენნო ჰეიკა (ე. ი. „მისი საიმპერატორო უდიდებულესობა იმპერატორი”) იაპონურად და იმპერატორი აკიჰიტო ინგლისურად. მისი გარდაცვალების შემდგომი სახელი, სავარაუდოდ, იქნება იმპერატორი ჰეისეი.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

 1. Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du japon (Nihon Ōdai Ichiran), pp. 1-3; Brown, Delmer M. (1979). Gukanshō, p. 249; Varley, H. Paul. (1980). Jinnō Shōtōki, pp. 84-88;
 2. Titsingh, pp. 3-4; Brown, pp. 250-251; Varley, pp. 88-89.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Brown, p. 248.
 4. Titsingh, p. 4; Brown, p. 251; Varley, p. 89.
 5. Titsingh, p. 4; Brown, p. 251; Varley, p. 89.
 6. Titsingh, pp. 4-5; Brown, p. 251; Varley, p. 90.
 7. Titsingh, p. 5; Brown, pp. 251-252; Varley, p. 90.
 8. Titsingh, pp. 5-6; Brown, p. 252; Varley, pp. 90-92.
 9. Titsingh, p. 6; Brown, p. 252; Varley, pp. 92-93.
 10. Titsingh, pp. 6-7; Brown, p. 252; Varley, p. 93.
 11. Titsingh, pp. 7-9; Brown, p. 253; Varley, p. 93-95.
 12. Titsingh, p. 9-10; Brown, pp. 253-254; Varley, pp. 95-96.
 13. Titsingh, p. 11-14; Brown, p. 254; Varley, pp. 96-99.
 14. Brown, p. 254; Varley, pp. 99–100; Titsingh, pp. 14–15.
 15. Brown, pp. 254–255; Varley, pp. 100–101; Titsingh, p. 15.
 16. Brown, p. 255; Varley, pp. 101–103; Titsingh, pp. 16–19.
 17. Titsingh, pp. 19–22; Brown, p. 255-56; Varley, pp. 103–10.
 18. Brown, pp. 256–257; Varley, pp. 110–111; Titsingh, pp. 22–24.
 19. Brown, p. 257; Varley, p. 111; Titsingh, pp. 24–25.
 20. Brown, p. 257; Varley, p. 112; Titsingh, p. 25.
 21. Brown, pp. 257–258; Varley, p. 112; Titsingh, p. 26.
 22. Brown, p. 258; Varley, p. 113; Titsingh, p. 26.
 23. Brown, p. 258; Varley, pp. 113–115; Titsingh, pp. 27–28.
 24. Brown, p. 258–259; Varley, pp. 115–116; Titsingh, pp. 28–29.
 25. Brown, p. 259; Varley, p. 116; Titsingh, pp. 29–30.
 26. Titsingh, p. 30; Brown, p. 259-260; Varley, p. 117.
 27. Brown, p. 260; Varley, pp. 117–118; Titsingh, p. 31.
 28. Brown, pp. 260–261; Varley, pp. 17–18, 119–120; Titsingh, p. 31–32.
 29. Brown, p. 261; Varley, pp. 120–121; Brown, p. 261; Titsingh, p. 33.
 30. Brown, p. 261; Varley, p. 121; Titsingh, p. 33–34.
 31. Brown, pp. 261–262; Varley, pp. 123–124; Titsingh, p. 34–36.
 32. Varley, pp. 124–125; Brown, pp. 262–263; Titsingh, p. 36–37.
 33. Brown, p. 263; Varley, pp. 125–126; Titsingh, p. 37–38.
 34. Brown, p. 263; Varley, p. 126; Titsingh, p. 38–39.
 35. Brown, pp. 263–264; Varley, pp. 126–129; Titsingh, pp. 39–42.
 36. Brown, pp. 264–265; Varley, pp. 129–130; Titsingh, pp. 42–43.
 37. Brown, pp. 265–266; Varley, pp. 130–132; Titsingh, pp. 43–47.
 38. Brown, pp. 266–267; Varley, pp. 132–133; Titsingh, pp. 47–50.
 39. Brown, p. 267; Varley, pp. 133–134; Titsingh, pp. 50–52.
 40. Brown, p. 268; Varley, p. 135; Titsingh, pp. 52–56.
 41. Brown, pp. 268–269; Varley, pp. 135–136; Titsingh, pp. 56–58.
 42. Brown, pp. 268–269; Varley, pp. 135–136; Titsingh, pp. 58–59.
 43. Brown, pp. 269–270; Varley, pp. 136–137; Titsingh, pp. 59–60.
 44. Brown, pp. 270–271; Varley, pp. 137–140; Titsingh, pp. 60–63.
 45. 45.0 45.1 Brown, p. 271; Varley, p. 140; Titsingh, pp. 63–65.
 46. Brown, p. 271–272; Varley, pp. 140–141; Titsingh, pp. 65–67.
 47. Brown, pp. 272–273; Varley, pp. 141–143; Titsingh, pp. 67–73.
 48. Brown, pp. 274–275; Varley, p. 143; Titsingh, pp. 73–75.
 49. Brown, p. 275; Varley, pp. 143–144; Titsingh, pp. 75–78.
 50. Brown, p. 276; Varley, pp. 144–147; Titsingh, pp. 78–81.
 51. Brown, p. 276–277; Varley, pp. 147–148; Titsingh, pp. 81–85.
 52. 52.0 52.1 Brown, pp. 277–279; Varley, pp. 148–150; Titsingh, pp. 86–95.
 53. Brown, pp. 279–280; Varley, p. 151; Titsingh, pp. 96–97.
 54. Brown, pp. 280–282; Varley, pp. 151–164; Titsingh, pp. 97–102.
 55. Brown, p. 282–283; Varley, p. 164; Titsingh, pp. 103–106.
 56. Brown, pp. 283–284; Varley, pp. 164–165; Titsingh, pp. 106–112.
 57. Brown, pp. 285–286; Varley, p. 165; Titsingh, pp. 112–115.
 58. Brown, pp. 286–288; Varley, pp. 166–170; Titsingh, pp. 115–121.
 59. Brown, pp. 288–289; Varley, pp. 170–171; Titsingh, pp. 121–124.
 60. Brown, p. 289; Varley, pp. 171–175; Titsingh, pp. 124–125.
 61. Brown, p. 289–290; Varley, pp. 175–179; Titsingh, pp. 125–129.
 62. Brown, pp. 290–293; Varley, pp. 179–181; Titsingh, pp. 129–134.
 63. Brown, pp. 294–295; Varley, pp. 181–183; Titsingh, pp. 134–138.
 64. Brown, pp. 295–298; Varley, pp. 183–190; Titsingh, pp. 139–142.
 65. Brown, p. 298; Varley, pp. 190–191; Titsingh, pp. 142–143.
 66. Brown, pp. 299–300; Varley, pp. 191–192; Titsingh, pp. 144–148.
 67. Brown, pp. 300–302; Varley, p. 192; Titsingh, pp. 148–149.
 68. Brown, pp. 302–307; Varley, pp. 192–195; Titsingh, pp. 150–154.
 69. Brown, p. 307; Varley, p. 195; Titsingh, pp. 154–155.
 70. Brown, pp. 307–310; Varley, pp. 195–196; Titsingh, pp. 156–160.
 71. Brown, pp. 310–311; Varley, p. 197; Titsingh, pp. 160–162.
 72. Brown, pp. 311–314; Varley, pp. 197–198; Titsingh, pp. 162–166.
 73. Brown, pp. 314–315; Varley, pp. 198–199; Titsingh, pp. 166–168.
 74. Brown, pp. 315–317; Varley, pp. 199–202; Titsingh, pp. 169–171.
 75. Brown, pp. 317–320; Varley, p. 202; Titsingh, pp. 172–178.
 76. Brown, pp. 320–322; Varley, pp. 203–204; Titsingh, pp. 178–181.
 77. Brown, pp. 322–324; Varley, pp. 204–205; Titsingh, pp. 181–185.
 78. Brown, pp. 324–326; Varley, p. 205; Titsingh, pp. 186–188.
 79. Brown, p. 326–327; Varley, pp. 205–208; Titsingh, pp. 188–190.
 80. Brown, pp. 327–329; Varley, pp. 208–212; Titsingh, pp. 191–194.
 81. 81.0 81.1 Brown, pp. 329–330; Varley, p. 212; Titsingh, pp. 194–195.
 82. Brown, pp. 333–334; Varley, pp. 214–215; Titsingh, pp. 200–207.
 83. Brown, pp. 334–339; Varley, pp. 215–220; Titsingh, pp. 207–221.
 84. Brown, pp. 339–341; Varley, pp 220; Titsingh, pp. 221–230.
 85. Brown, pp. 341–343, Varley, pp. 221–223; Titsingh, pp 230–238.
 86. Brown, pp. 343–344; Varley, pp. 223–226; Titsingh, pp. 236–238.
 87. Brown, pp. 344–349; Varley, pp. 226–227; Titsingh, pp. 238–241.
 88. Varley, p. 227; Titsingh, pp. 242–245.
 89. Varley, pp. 228–231; Titsingh, pp. 245–247.
 90. Varley, pp. 231–232; Titsingh, pp. 248–253.
 91. Varley, pp. 232–233; Titsingh, pp. 253–261.
 92. Varley, pp. 233–237; Titsingh, pp. 262–269.
 93. Varley, pp. 237–238; Titsingh, pp. 269–274.
 94. Varley, pp. 238–239; Titsingh, pp. 274–275.
 95. Varley, p. 239; Titsingh, pp. 275–278.
 96. Varley, pp. 239–241; Titsingh, pp. 278–281.
 97. 97.0 97.1 Varley, pp. 241–269; Titsingh, pp. 281–286, and Titsingh, p. 290–294.
 98. Titsingh, pp. 286–289.
 99. Titsingh, pp. 294–298.
 100. Titsingh, pp. 298–301.
 101. Titsingh, pp. 302–309.
 102. Titsingh, pp. 310–316.
 103. Titsingh, pp. 317-327.
 104. Varley, pp. 269–270 | Titsingh, p. .
 105. Titsingh, p. .
 106. [Titsingh, p. ]–320.
 107. Titsingh, pp. 320–327.
 108. Titsingh, pp. 327–331.
 109. Titsingh, pp. 331–351.
 110. Titsingh, pp. 352–364.
 111. Titsingh, pp. 364–372.
 112. Titsingh, pp. 372–382.
 113. 113.0 113.1 Titsingh, pp. 382–402.
 114. 114.0 114.1 Titsingh, pp. 402–409.
 115. Titsingh, pp. 410–411.
 116. Titsingh, pp. 411–412.
 117. Titsingh, pp. 412–413.
 118. Titsingh, p. 413.
 119. Titsingh, pp. 414–415.
 120. Titsingh, pp. 415–416.
 121. Titsingh, pp. 416–417.
 122. Titsingh, pp. 417–418.
 123. Titisngh, pp. 418–419.
 124. Titsingh, p. 419.
 125. Titsingh, pp. 419–420.
 126. Titsingh, pp. 420–421.
 127. Titsingh, p. 421.