წერეთლისეული ვეფხისტყაოსანი

ვეფხისტყაოსნის წერეთლისეული ნუსხაXVIII საუკუნის ხელნაწერი ვეფხისტყაოსანი.

მინიატიურა წერეთლისეული ვეფხისტყაოსნიდან, თინათინის გამეფების სცენა

საწერ მასალად გამოყენებულია ქაღალდი. ხელნაწერი შეიცავს 289 ფურცელს, რომელთა ზომებია 33X22 სანტიმეტრი. ნაწერია მხედრული დამწერლობით, შავი მელნით; სათაურები და სტროფების დასაწყისები სინგურითაა შესრულებული. ხელნაწერის მინიატიურები ორი მხატვრის მიერაა შესრულებული. მინიატიურების ნაწილს ირანული ისფაჰანური სამინიატიურო მხატვრობის გავლენა ეტყობა, ნაწილი კი ეროვნულ ქართულ ტრადიციებს ასახავს.

წერეთლისეული ვეფხისტყაოსანი დღეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის S ფონდშია დაცული (S-5006).

ლიტერატურარედაქტირება

  • ქართული ხელნაწერი წიგნი, V-XIX საუკუნეები, თბილისი, 2012, გვ. 96