თაყაიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი თაყაიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: