ქაიხოსრო აბაშიძე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ქაიხოსრო აბაშიძე შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგ პიროვნებათაგან ერთ-ერთს: