ჩინეთის დინასტიები

აქ მოცემულია ჩინეთის დინასტიების ქრონოლოგია.

ჩინეთის ისტორია
ჩინეთის ისტორია
ჩინეთის ისტორია
ძველი
3 მონარქი და 5 იმპერატორი
სიას დინასტია ძვ. წ. 2100–1600
შანგის დინასტია ძვ. წ.1600–1046
ჭოუს დინასტია ძვ. წ.1045–256
 დასავლეთი ჭოუ
 აღმოსავლეთი ჭოუ
   გაზაფხულისა და შემოდგომის პერიოდი
   მებრძოლი სამეფოების პერიოდი

(ცი, ცინი, ჩუ, ვეი, ხანი, ჯაო, იანი, იუე, სუნი, შუ, ბა)

იმპერიები
ცინი ძვ. წ. 221 –206
ხანის დინასტია ძვ. წ. 206 – ახ. წ. 220
  დასავლეთი ხანი
  სინის დინასტია
  აღმოსავლეთი ხანი
სამმეფობა 220–280
  ვეი, შუ და
ძინის დინასტია 265–420
  დასავლეთი ძინი 16 სამეფო
304–439
  აღმოსავლეთი ძინი
სამხრეთისა და ჩრდილოეთის
დინასტიები

420–589
სუის დინასტია 581–618
ტანის დინასტია 618–907
  (მეორე ჭოუ 690–705)
5 დინასტია და
10 სამეფო

907–960
ლიაო
907–1125
სუნის დინასტია
960–1279
  ჩრდილოეთი სუნი დ. სია
  სამხრეთი სუნი ძინი
იუანის დინასტია 1271–1368
მინის დინასტია 1368–1644
ცინის დინასტია 1644–1911
თანამედროვე ერა
ჩინეთის რესპუბლიკა 1912–1949
ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა

1949–დღემდე
ჩინეთის რესპ.
(ტაივანი)

1949–დღემდე

მიმოხილვა

რედაქტირება

ჩინეთის ისტორიის პერიოდიზაცია ხდება დინასტიების მიხედვით. დინასტიები ყოველთვის არ მისდევდნენ ერთი მეორეს, იყო პერიოდები, როდესაც ახალი დინასტია მოდიოდა ხელისუფლკებაში, როდესაც ძველი ჯერ კიდევ არსებობდა. ამასთან ერთად ისტორიის სხვადასხვა პერიოდებში ჩინეთი დაყოფილი იყო სხვადასხვა სახელმწიფოებად და ყოველ მათგანს თავისი დინასია ჰყავდა.

დინასტიები

რედაქტირება
დინასტია წლები
სამი მბრძანებელი და ხუთი იმპერატორი
(ლეგენდარული)
三皇五帝 sān huáng wǔ dì ძვ. წ. 2070-მდე 628+
სიას დინასტია xià ძვ. წ. 2100 - ძვ. წ. 1600 470
შანის დინასტია shāng ძვ. წ. 1600 - ძვ. წ. 1046 554
დასავლეთ ჭოუს დინასტია 西周 xī zhōu ძვ. წ. 1046 - ძვ. წ. 771 275
აღმოსავლეთ ჭოუს დინასტია

ტრადიციულად ყოფენ
გაზაფხულ-შემოდგომის და
სამეფოთა ომის პერიოდებად

東周


春秋
戰國

dōng zhōu


chūn qiū
zhàn guó

ძვ. წ. 770 - ძვ. წ. 256


ძვ. წ. 722 - ძვ. წ. 476
ძვ. წ. 475 - ძვ. წ. 221

514


246
254

ცინის დინასტია qín ძვ. წ. 221 - ძვ. წ. 206 15
დასავლეთ ხანის დინასტია 西漢 xī hàn ძვ. წ. 206 - 9 215
სინის დინასტია xīn 9 - 25 16
აღმოსავლეთ ხანის დინასტია 東漢 dōng hàn 25 - 220 195
სამი სამეფო 三國 sān guó 220 - 265 45
დასავლეთ ძინის დინასტია 西晉 xī jìn 265 - 317 52
აღმოსავლეთ ძინის დინასტია 東晉 dōng jìn 317 - 420 103
სამხრეთი და ჩრდილოეთი დინასტიები 南北朝 nán běi cháo 420 - 581 161
სუის დინასტია suí 581 - 618 37
თანგის დინასტია táng 618 - 907 289
ხუთი დინასტია და ათი სამეფო 五代十國 wǔ dài shí guó 907 - 960 53
ჩრდილოეთ სუნის დინასტია 北宋 běi sòng 960 - 1127 167
სამხრეთ სუნის დინასტია 南宋 nán sòng 1127 - 1279 152
ლიაოს დინასტია liáo 916 - 1125 209
ძინის დინასტია jīn 1115 - 1234 119
იუენის დინასტია yuán 1271 - 1368 97
მინის დინასტია míng 1368 - 1644 276
ცინის დინასტია qīng 1644 - 1912 267