განთიადი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ბაბსია

ტერმინი „განთიადი“ შეიძლება აღნიშნავდეს: